วิธีแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน

class

https://teen.mthai.com/education/114230.html 

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/class_introduction.htm