วิธีแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน

Home / การศึกษา / วิธีแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน

สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ และไม่รู้ว่าจะแนะนําตัวในห้องเรียนหรือหน้าชั้นเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีละก็ วันนี้เรามีตัวอย่างการแนะนำตัวมาฝากกัน ปรับให้เขากับตัวเรานิดหน่อยก็ใช้ได้แล้ว จาก blog.janthai พร้อมกับเสริมเรื่องความมั่นใจบนหน้าตา ท่าทางในการพูดอีกนิด โดยเราอาจจะเริ่มต้นว่า Hello. Please let me introduce myself to you. รับรองว่าเพื่อนจะตั้งใจฟังและปรบมือให้เราแน่นอน

large
cr. @sweetgirl99

วิธีแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน

เริ่มจากวิธีแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ พื้นฐานๆ กันก่อน

Let me introduce myself. My name is. Janthai ฉันขออนุญาติแนะนำตัวเอง ดิฉันชื่อจันทร์ไทย
My nickname is Som-O ชื่อเล่นของฉันคือ ส้มโอ
I am studying at ABCDEFG School. ฉันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนABCDEFG
I am studying in grade 12.(ฉันกำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6)
My major was science – math. สายการเรียนวิทย์คณิต
I live in Khon Kaen .ฉันอาศัยอยู่ที่ขอนแก่น
I live with my parents.ฉันอยู่กับพ่อแม่
I have two brother and a sister.ฉันมีน้องชาย2คนและน้องสาวอีก1คน
My hobby is drawing pictures. งานอดิเรกของฉันคือวาดภาพ
My favorite sport is karate. กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือกีฬาคาราเต้

การแนะนำตนเองแบบเป็นกันเอง

Hello. (ทักทาย)
เฮ็ลโล๊ (สวัสดี)
My name’s Tongdee. (บอกชื่อ)
มาย เนมส ทองดี (ผมชื่อทองดี)
I’m from Thailand. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม ฟรอม ไท๊แลนด (ผมมาจากประเทศไทย)
I’m an exchange student. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม เมิน นิกซเช๊นจ สติ๊วเดินท (ผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน)
Glad to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
แกลด ทะ มีท ชู (ดีใจที่ได้เจอกัน)

การแนะนำตนเองแบบเป็นทางการ

Good morning. (ทักทาย)
กุด ม๊อนิง (อรุนสวัสดิ์ครับ)
May I introduce myself? (ขออนุญาต)
เม๊ ยาย ยินทระดิ๊วซ มายเซ๊ลฟ (ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ)
My name is Somchai Rakdee. (บอกชื่อ)
มาย เนม มิส สมชาย รักดี (ผมชื่อสมชาย รักดี)
I’m the marketing manager from ABC company. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม เดอะ ม๊าคิททิง แม๊นนิจเจอะ ฟรอม เอบีซี คั๊มพะนี (ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัทเอบีซี)
Nice to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
ไนซ ทะ มีท ชู (ยินดีที่ได้รู้จัก)

การแนะตัวแบบทั่วๆไป

ชื่อ น.ส.เอ้ นามสมมติ

My name is Aeh Namsommut.
ชื่อเล่น เก๋
My nickname is Kae. แต่ฝรั่งจะพูดว่า You can call me Mook.
อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538
I’me 18 years old. My birthday is the 28th of August 1995.
ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ ชั้น ม. 3/11
I’m studying at Amnatcharoen School. I’m in Mathayom 4/11. (ทฟ์รี สแลช อิเล็ฝเวิน)
อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์เป็นต้น
I want to visit Japan, Korea, China Singapore and so on.
อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา
My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. (เอาชื่อไทยๆ นี่แหละ)
สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ำเงิน
My favorite color is blue green and navy blue.
คติประจำตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ
My motto is ” not to be the future of the nation but to be the present time of the nation”.

ข้อมูลดีๆ จาก blog.janthai.com