Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

eBook phrasal verbs 500 คำ ที่น่าศึกษา และวิธีฝึกใช้ในการพูด

Pages from WallStreetEnglishPhrasalVerbsสวัสดีครับ
      วันนี้ผมมี eBook phrasal verb ❝Wall Street English PHRASAL VERBS❞ มาฝาก 1 เล่ม มีทั้งหมด 500 คำ

      การนำเสนอของแต่ละคำเริ่มจะด้วยให้อ่าน definition สั้น ๆ 1-3 ความหมาย และตามด้วยประโยคตัวอย่าง 2 ประโยค รวมทั้งเล่มมีประโยคสั้น ๆ ให้ศึกษา 1,000

ประโยค
     คลิกดู → http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/WallStreetEnglishPhrasalVerbs.pdf 
     จุดที่น่าสนใจมาก ๆ ของ eBook phrasal verbs เล่มนี้ก็คือ
【1】 คัดมาเฉพาะ phrasal verb ที่ไม่ยากเกินไป สามารถนำไปใช้พูดได้ในชีวิตและการทำงานประจำวัน
【2】 ให้ definition และ example sentence ที่สั้นและง่าย
【3】 จัดรูปเล่มและจัดหน้าที่อ่านง่าย ใช้ง่าย

        เมื่อเปิด eBook แล้ว  วิธี ศึกษา & ฝึกฝน ทำอย่างนี้ครับ
【1】 ให้ท่านคลิกที่ Bookmarks โดยจะไล่ตั้งแต่ตัว A B C ไปเรื่อย ๆ หรือจะเริ่มที่ตัวใดก่อนก็ได้ ตามใจท่าน ทั้งเล่มที่แค่ 500 คำ หรือ 138 หน้า เท่านั้น

เอง
【2】 ดูที่ phrasal verb ตัวหนา แต่อย่าอ่าน definition ตัวเอน, ให้ท่านอ่านประโยคตัวอย่างหลังปุ่ม ◎ ได้เลย
【3】 เมื่ออ่านแล้ว ให้ตีความหรือเดาความหมายของ phrasal verb ใน 2 ประโยคตัวอย่างที่อ่าน
【4】 อ่าน definition เพื่อเช็กดูว่า ความหมายที่ท่านเดาหรือตีความจากการอ่านประโยคตัวอย่างนั้น ถูกต้องหรือไม่

【5】ฝึกอ่านประโยคตัวอย่างนั้นออกมาดัง ๆ ให้ตัวเองได้ยินเสียงตัวเองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ใส่ใจออกเสียงเป็นพิเศษ ตรงคำที่เป็น phrasal verb
【6】 ขั้นต่อไปเป็นเรื่องของการฝึกใช้ โดยลองนึกดูว่า ในสถานการณ์จริง ๆ ในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงาน เราสามารถนำ phrasal verb ที่ศึกษานี้ ไปใช้

ผูกประโยคเพื่อพูดหรือเขียนได้... เมื่อติดต่อกับใครบ้าง  และพยายามฝึกใช้ให้มากที่สุด

แถม

6 Tip สั้นๆ ในการศึกษาเรื่อง phrasal verb (3 หน้า) → คลิก
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com