Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 67: ประโยคที่ 3301 - 3350

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3301. One of these people is gonna save the world.
หนึ่งในผู้คนเหล่านี้กำลังจะกอบกู้โลก
3302. How well do you guys know each other?
พวกนายรู้จักกันดีแค่ไหน
3303. Call me if you need a rescue.
โทรหาฉันถ้าอยากให้ช่วยเหลือ
3304. Go ahead and do whatever you were doing.
ก้าวต่อไปและทำในสิ่งที่ได้ทำมา
3305. I'm about to use you as protection.
ฉันกำลังจะใช้คุณเป็นเครื่องป้องกัน
3306. I'll pretend I don't know them.
ฉันจะแสร้งว่าไม่รู้จักพวกเขา
3307. Don't argue with me!
อย่ามาเถียงกับฉัน
3308. There's nothing they can teach you in college.
ในวิทยาลัยไม่มีอะไรที่พวกเขาจะสอนคุณได้
3309. Call me twice a day.
โทรหาฉันสองครั้งต่อวันนะ
3310. We'll figure out something later, okay?
เราจะนึกคิดบางเรื่องทีหลัง โอเคนะ?
3311. Don't forget the rules.
อย่าลืมกฏนะ
3312. You're gonna get me in trouble.
คุณกำลังจะสร้างปัญหาให้ฉัน
3313. You're so trying to get me into so much trouble.
คุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
3314. You should be really proud of him.
คุณควรจะภูมิใจในตัวเขาโดยแท้จริง
3315. That's what I'm worried about.
นั่นคือสิ่งที่ฉันกังวลถึง
3316. My dad died of a heart attack.
พ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
3317. They can't find a way to get through it.
พวกเขาไม่เจอหนทางที่จะผ่านพ้นมัน
3318. They don't even speak anymore.
พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันอีก
3319. We're taking good care of him.
พวกเราจะดูแลเขาเป็นอย่างดี
3320. Do we understand each other?
นี่พวกเราเข้าใจกันและกันหรือเปล่า
3321. Please, don't come here and make judgments on me.
ได้โปรดอย่ามาที่นี่และมาพิพากษาผมเลย
3322. All foreign nationals are being advised to leave the country.
ชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
3323. You need my help, whether you like it or not.
คุณต้องการความช่วยเหลือของฉัน ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม
3324. Who do you think got you out of jail?
คุณคิดว่าใครพาคุณออกมาจากคุก
3325. Is there another way?
มีทางอื่นด้วยหรือ
3326. That bridge is the only way across.
สะพานนั่นเป็นทางข้ามไปทางเดียว
3327. You know what that means?
รู้ไหมว่านั่นหมายความว่าอย่างไร
3328. It means you have no choice.
มันหมายความว่าคุณไม่มีทางเลือก
3329. Keep away from the fence.
ถอยออกห่างจากรั้ว
3330. It is what they do that makes them good or bad.
สิ่งที่พวกเขาทำนั่นแหล่ะที่ทำให้พวกเขาดีหรือไม่ดี
3331. I need you to do me one last favor.
ฉันอยากให้คุณช่วยอย่างหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
3332. What if I wanted to go in with you?
ถ้าเผื่อฉันอยากเดินทางไปกับคุณด้วยล่ะ
3333. That is all I really need to know.
นั่นคือทั้งหมดที่ฉันอยากทราบจริงๆ
3334. I hope you find what you're looking for.
ฉันหวังให้คุณเจอสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่
3335. Thank you for all you have done.
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำให้
3336. You find yourself a good man.
หาผู้ชายดีๆ ให้ตัวเองสักคนนะ
3337. I am his father! I should have to protect him!
ฉันเป็นพ่อเขา ฉันควรจะปกป้องเขา
3338. But how can my own people do this to each other?
แต่ทำไมพวกเรากันเองทำสิ่งนี้ต่อกันได้
3339. When it gets dark, then we move in closer.
เมื่อมันเริ่มมืดเราจึงจะเคลื่อนเข้าไปใกล้
3340. We haven't got much of a choice here.
ที่นี่พวกเราไม่มีทางเลือกมากนัก
3341. I want you to gain their trust.
ฉันอยากให้คุณได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา
3342. Just keep your mouth shut and let him do the talking.
แค่ปิดปากเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนพูด
3343. It is hard to fill a cup which is already full.
มันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
3344. It's not something you can teach.
มันไม่ใช่บางสิ่งที่คุณสอนได้
3345. I'm starting to doubt your resolve!
ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
3346. It's time to terminate the mission.
ถึงเวลายุติภารกิจนี้แล้ว
3347. You let me down.
คุณทำให้ฉันผิดหวัง
3348. There is time to salvage the situation.
มีเวลาที่จะกอบกู้สถานการณ์
3349. You need to wake up, Tom.
ทอม คุณต้องเข้าใจนะ (ตื่นขึ้นมาได้แล้ว)
3350. You have to leave, or you're gonna die.
คุณต้องไปมิฉะนั้นคุณจะตาย

 

 

กลุ่มที่ 66: ประโยคที่ 3251 - 3300

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3251. No more slave and master here.
ที่นี่จะไม่มีทาสและไม่มีนายอีกต่อไป
3252. I'm here to do business with him.
ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับเขา
3253. You're under arrest for smuggling.
คุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
3254. I saw it with my own eyes.
ฉันเห็นมันกับตา
3255. I lost everything! What is left?
ฉันสูญเสียทุกสิ่งไปหมด ยังเหลืออะไรอยู่อีกหรือ?
3256. It seems you made a friend in prison.
ดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
3257. I wouldn't want you getting in any trouble.
ฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในปัญหาใดๆ
3258. How much trouble do you think I would get into?
ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
3259. You know all about him. Help me out.
คุณรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเขา ช่วยบอกฉันหน่อย
3260. You think I haven't met people like you before?
คุณคิดว่าฉันไม่เคยเจอคนอย่างคุณมาก่อนหรือไง
3261. Sooner or later, you always have to wake up.
ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
3262. We'd like to talk to you about taking over his contract.
เราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
3263. I told myself I could pass any test a man could pass.
ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้
3264. Do not make me wait for you!
อย่าทำให้ฉันต้องคอยคุณ
3265. Respect that fact every second of every day.
คำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
3266. You've got to obey the rules.
คุณต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ
3267. We're gonna spend a lot of time here.
เรากำลังจะใช้เวลาอย่างมากที่นี่
3268. Good to have you.
ดีใจที่คุณมา
3269. We gotta get in the habit of documenting everything.
เราต้องสร้างนิสัยบันทึกทุกสิ่ง
3270. I hear good things about you.
ฉันได้ยินสิ่งดีๆ เกี่ยวกับคุณ
3271. I know it's a big inconvenience for everyone.
ฉันทราบว่ามันลำบากมากสำหรับทุกคน
3272. How much lab training have you had?
คุณได้รับการฝึกในห้องปฏิบัติการมามากแค่ไหน
3273. You're supposed to be finding a diplomatic solution.
คุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
3274. Just relax and let your mind go blank.
แค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
3275. That shouldn't be hard for you.
นั่นคงไม่ลำบากสำหรับคุณ
3276. For your own safety, you need to sit down.
เพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณต้องนั่งลง
3277. You need time to adjust yourself.
คุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว
3278. We're not supposed to be running!
พวกเราไม่ควรวิ่งนะ
3279. It reminds me every day what's waiting out there.
มันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
3280. However, it does present an opportunity.
อย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
3281. I've been looking all over for you.
ฉันมองหาคุณทั่วทุกหนแห่ง
3282. Let's get out of here.
ออกไปจากที่นี่กันเถอะ
3283. It's lighter and stronger at the same time.
มันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
3284. He better call, and he better have a good explanation.
เขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
3285. What do you have planned for tonight?
คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
3286. I'm gonna do some work on the computer.
ฉันจะทำงานบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3287. Why are you always blaming me?
ทำไมคุณถึงได้ตำหนิฉันเสมอ
3288. But sometimes you wanna hang out.
แต่บางครั้งคุณก็อยากออกไปสังสรรค์บ้าง
3289. You give yourself no credit.
คุณไม่ให้เครดิตตัวเองเลย
3290. And what exactly do you want in return?
และจริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืน
3291. Just pretend to be my girlfriend for a couple of months.
แค่แสร้งทำเป็นแฟนฉันสักสองสามเดือน
3292. It would make me popular.
มันอาจทำให้ฉันเป็นที่ชื่นชอบ
3293. That's my final answer.
นั่นคือคำตอบสุดท้ายของฉัน
3294. You can't tell anyone about our deal. Promise?
คุณจะบอกใครไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงของเรา สัญญานะ
3295. Have you lost your mind?
คุณเสียสติหรือเปล่า
3296. It's gonna ruin your reputation.
มันกำลังจะทำลายชื่อเสียงคุณนะ
3297. Why is that so hard to believe?
ทำไมมันถึงยากที่จะเชื่อมากนัก
3298. Let me smell it one more time.
ขอฉันดมมันอีกครั้ง
3299. Ready to have a good time?
พร้อมจะสนุกกันหรือยัง
3300. Look, l got a bit of bad news for you.
นี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ

 

กลุ่มที่ 64: ประโยคที่ 3151 - 3200

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3151. I've written several books on the topic.
ฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
3152. I'd like you to take a quick look at this.
ฉันอยากให้คุณมาดูนี่โดยเร็ว
3153. It would be my honor to show you.
เป็นเกียรติอย่ายิ่งที่ได้แสดงให้คุณดู
3154. That's the same painting you just showed me.
นี่เป็นภาพเดียวกับที่คุณเพิ่งจะโชว์ให้ฉันดู
3155. Take a closer look.
มองดูใกล้ๆ สิ
3156. You had an urgent phone message about half an hour ago.
คุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
3157. Thank you. I have been waiting for that call.
ขอบคุณ ฉันกำลังคอยโทรศัพท์นั้นอยู่
3158. I am glad I finally reached you.
ฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้เจอคุณ
3159. You and I have much to discuss.
คุณกับฉันมีเรื่องราวมากมายที่ต้องสนทนากัน
3160. It is the first time I've ever heard any of this.
เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้
3161. You've heard this story before.
คุณได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
3162. We just don't realize it when we hear it.
พวกเราเพียงแต่ยังไม่ได้คิดตอนที่เราได้ยินมัน
3163. I am truly sorry for your loss.
ฉันเสียใจจริงๆ กับการสูญเสียของคุณ
3164. He had limited options.
เขามีทางเลือกจำกัด
3165. It would be lost forever!
มันอาจจะหายไปตลอดกาล
3166. That's a common misconception.
นั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไป
3167. It seems we have a decision to make.
ดูเหมือนมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจ
3168. And we'd better make it fast.
และเราต้องทำมันอย่างเร็วด้วย
3169. That's why we came to you tonight.
นั่นคือเหตุผลที่ทำไมพวกเรามาหาคุณคืนนี้
3170. You are not eligible to receive this reward.
คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลนี้
3171. It seems everyone underestimates you.
ดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
3172. There is no such thing.
ไม่มีสิ่งที่ว่านั่นหรอก
3173. Our lives are in your hands.
ชีวิตของพวกเราอยู่ในมือคุณ
3174. You are now in the position of power.
ตอนนี้คุณมีอำนาจแล้ว
3175. Do the best you can. See you shortly.
ทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้
3176. Whom do you work for?
คุณทำงานให้ใคร?
3177. You know nothing of who I am.
คุณไม่เลยรู้ว่าฉันเป็นใคร
3178. I'll tell you in a minute.
ฉันจะบอกกับคุณในอีกสักครู่
3179. I feel it is my duty to warn you that.
ฉันเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเตือนคุณว่า
3180. I've got some bad news.
ฉันมีข่าวร้ายบางอย่าง
3181. You are not allowed to pass.
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
3182. I hope you know how much I seriously need a new backpack.
ฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
3183. I need survival skills.
ฉันต้องการทักษะในการเอาตัวรอด
3184. He's right behind you.
เขาอยู่ข้างหลังเธอแน่ะ
3185. I don't care what you guys say.
ฉันไม่สนหรอกว่าพวกนายจะพูดว่าอย่างไร
3186. Thanks again for saving my life.
ขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยชีวิตฉันไว้
3187. Maybe I'll see you around?
อาจได้พบคุณอีกบ่อยๆ นะ
3188. Who's this scary dude?
ชายหน้าตาน่ากลัวนี่เป็นใครหรือ?
3189. Look, do you want to hang out?
ฟังนะ คุณอยากออกไปเที่ยวด้วยกันไหม?
3190. She doesn't own me. She just thinks she does.
เธอไม่ได้เป็นเจ้าของฉัน เธอก็แค่คิดว่าเธอเป็น
3191. No matter where she goes, I'm right there with her the whole time.
ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
3192. This is the time where you need to learn to let go.
นี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
3193. I've been waiting to ask him something.
ฉันกำลังคอยจะถามอะไรเขาบางอย่าง
3194. Why did you want to hang out with me?
ทำไมคุณถึงอยากจะไปเที่ยวกับฉัน?
3195. I feel like I can be myself around you.
ฉันรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้ๆ คุณ
3196. Sorry, I have to go. It was really nice knowing you.
ขอโทษนะฉันต้องไปแล้ว ดีจริงๆ ที่ได้รู้จักคุณ
3197. I'm grounded? I can't be grounded, okay?
ฉันถูกกักบริเวณหรือ? ฉันถูกกักบริเวณไม่ได้นะ ตกลงไหม?
3198. The only thing that keeps me going is the dream.
สิ่งเดียวที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปก็คือความฝัน
3199. It's just that she's grounded.
เป็นเพราะเธอถูกกักบริเวณ
3200. That's why she can't talk to you.
นั่นคือเหตุผลที่เธอไม่สามารถคุยกับคุณได้

กลุ่มที่ 65: ประโยคที่ 3201 - 3250

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3201. Please help me in my time of need.
ได้โปรดช่วยฉันในยามที่ต้องการด้วยเถิด
3202. Let me try that again.
ขอฉันลองทำนั่นดูอีกสักครั้ง
3203. So you expect me to believe that you're gonna study.
ดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
3204. By studying hard, so I can get good grades to get into a good school.
โดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
3205. You don't trust me. I'll just stay here and wallow in despair.
คุณไม่เชื่อฉัน ฉันก็คงจะอยู่ที่นี่และจมอยู่กับความผิดหวัง
3206. Let me ask you this, will his mom be there?
ขอฉันถามนี่หน่อย แม่ของเขาจะอยู่ที่นั่นด้วยไหม?
3207. All right, I'm gonna say okay. But there are some rules.
ก็ได้ ฉันก็จะตอบตกลง แต่มีกฏบางอย่าง
3208. You're not allowed to make any calls.
เธอไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
3209. In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from me.
จริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
3210. And I'm gonna be calling every half hour.
และฉันก็จะโทรหาทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
3211. I really appreciate, you're trusting me so much.
ฉันซาบซึ้งจริงๆ ที่คุณเชื่อใจฉันอย่างมาก
3212. Just to make sure everything's going well with the studies.
ก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
3213. And don't worry, I don't need the car. I can just walk.
และไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่อยากได้รถ ฉันสามารถเดินไปได้
3214. You're here. It's a prison break.
คุณมานี่ได้ แหกคุกมาหรือไง
3215. My dad's gonna call every half hour to check in on me.
พ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
3216. I say you keep your mouth shut and let her dream.
ฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
3217. I'll call back in a half hour.
ฉันจะโทรกลับในอีกครึ่งชั่วโมงนะ
3218. He's only going to call twice an hour.
เขาก็แค่โทรจะโทรมาสองครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น
3219. I use it for my allergies. It works.
ฉันใช้มันแก้อาการแพ้ มันได้ผลนะ
3220. Are you sure you're okay now?
แน่ใจนะว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้น?

 

3221. We're gonna try a little harder.
พวกเราจะพยายามหนักขึ้นอีกหน่อย
3222. He stands up for the right thing.
เขายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
3223. What you got under your coat?
คุณได้อะไรไว้ใต้เสื้อโค๊ตนั่น
3224. What else will you ban?
จะห้ามทำอะไรอีกล่ะ
3225. I look so much younger than everyone.
ฉันดูอายุน้อยกวาทุกคนมาก
3226. Enjoy it while you can.
สนุกกับมันในขณะที่คุณทำได้
3227. Can this wait till we get home?
สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
3228. This will scar him forever.
สิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
3229. You put too much pressure on him.
คุณกดดันเขามากจนเกินไป
3230. I can't spend all day talking to people.
ฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับผู้คนได้หรอกนะ
3231. They'll try to corrupt you.
พวกเขาจะพยายามติดสินบนคุณ
3232. They're trying to buy respectability.
พวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
3233. You're smart enough to know that.
คุณฉลาดพอที่จะทราบเรื่องนั้น
3234. I think you should turn around, go back.
ฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ
3235. I can tell from your face that you won't.
จากใบหน้าของคุณบอกได้ว่าคุณไม่กลับแน่
3236. You have to make your reputation on being honest.
คุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
3237. If you get into a jam, you can call me.
ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็โทรหาฉันได้
3238. We're an hour and a half late.
เรามาสายไปชั่วโมงครึ่ง
3239. You can taste the color with your mind.
คุณสามารถรับรู้สีได้ด้วยใจ
3240. It's not about money and popularity.
มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
3241. He's the one that attacked me.
เขาคือคนที่ทำร้ายฉัน
3242. We are here to make peace.
พวกเรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ
3243. We are not here to fight.
พวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้
3244. We accept your challenge.
เรารับคำท้าของคุณ
3245. Please instruct your students to leave my boy alone to train.
โปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
3246. From now on, he is to be left alone.
ปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
3247. If he does not show up for the competition.
ถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
3248. I will bring pain to him and to you.
ฉันจะทำให้คุณและเขาเจ็บตัวแน่
3249. This is too much learning.
นี่มันเรียนมาเกินไปแล้ว
3250. Tomorrow, you will stay home and mend the nets?
พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?

 

กลุ่มที่ 63: ประโยคที่ 3101 - 3150

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3101. I have a reservation.
ฉันจองไว้ที่หนึ่งแล้ว
3102. May I take your order?
คุณจะสั่งอะไรดี?
3103. I would like a glass of red wine.
ฉันขอไวน์แดงแก้วหนึ่ง
3104. I would like another cup of coffee.
ฉันขอกาแฟอีกถ้วยหนึ่ง
3105. May I have some more butter, please?
ผมขอเนยเพิ่มอีกหน่อยครับ
3106. I told the kids to get off the road.
ฉันบอกเด็กๆ ให้ออกจากถนน
3107. He almost laughed out loud.
เขาเกือบหัวเราะออกมาดังๆ
3108. He contacted me a few weeks ago via e-mail.
เขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
3109. He told me that he wanted to discuss something with me.
เขาบอกกับผมว่าเขาอยากจะสนทนาอะไรบางอย่างกับผม
3110. I'm an admirer of his work.
ผมเป็นผู้ที่ชื่นชมงานของเขามาก
3111. Your driver is waiting to take you to the airport.
คนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
3112. I apologize if I have awoken you.
ขอโทษด้วยถ้าฉันปลุกคุณ
3113. I have seen it with my own eyes.
ฉันเห็นมันมากับตาตัวเอง
3114. I vow never to speak to anyone about what I've seen.
ฉันสาบานว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็น
3115. He has tried desperately to reach me.
เขาพยายามอย่างที่สุดที่จะติดต่อกับฉัน
3116. He is obviously trying to tell us something.
เขาพยายามอย่างมากที่จะบอกอะไรบางอย่างกับเรา
3117. It’s the smartest thing you could do.
นี่คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณควรทำ
3118. I decided not to say another word all evening.
ฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
3119. Would you mind if I took some time alone.
คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอใช้เวลาตามลำพังสักหน่อย
3120. He is trying to frame me.
เขากำลังพยายามใส่ความฉันอยู่
3121. There must be something for me here!
ต้องมีอะไรบางอย่างสำหรับฉันที่นี่
3122. You'd better have a look at this.
คุณควรจะมาดูสิ่งนี้
3123. I have no choice but to accept the invitation.
ฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
3124. Do not let others shame you for this.
อย่าปล่อยให้ใครทำให้คุณอับอายในเรื่องนี้
3125. I have no concerns for my own safety.
ฉันไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
3126. What I do with this money is not your concern.
ฉันจะทำอะไรกับเงินนี่ก็ไม่เกี่ยวกับคุณ
3127. This is identical to the copy you sent me?
นี่เหมือนกับสำเนาที่คุณส่งมาให้ฉัน
3128. I must leave you now. Make yourselves at home.
ฉันต้องออกไปก่อนแล้วล่ะ ทำตัวตามสบายนะ
3129. Could you clarify something before you go?
คุณช่วยอธิบายบางอย่างก่อนไปได้ไหม?
3130. I need to ask you both a very important question.
ฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
3131. He mentioned to you several times.
เขาเอ่ยถึงคุณตั้งหลายครั้ง
3132. I am uncertain how to respond.
ฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
3133. You gave me an odd look.
คุณมองฉันแปลกๆ
3134. I suggest you wrap it in your jacket.
ฉันแนะนำให้คุณห่อมันไว้ในเสื้อแจ๊คเก็ต
3135. You lose your faith too quickly.
คุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
3136. What information do you think is inside?
คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
3137. I don't know where to begin.
ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี
3138. I don't even know what it is!
ฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันคืออะไรกันแน่
3139. You had an experience with this sort of thing?
คุณเคยมีประสบการณ์กับสิ่งนี้มาก่อนหรือ
3140. I have a duty to protect his assets.
ฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา
3141. That is exactly what I am doing.
นั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่
3142. He entrusted this to me!
เขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
3143. I need to tell you the truth about your family.
ฉันจำเป็นต้องบอกความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของคุณให้ทราบ
3144. I can't remember exactly where, but we can look it up.
ฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
3145. He may be able to help us figure out how to fix this.
เขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
3146. Do you know more or less where he lives?
คุณรู้ไม่มากก็น้อยว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหม?
3147. We need somewhere to hide.
เราต้องหาที่ซ่อนตัวสักแห่ง
3148. You say you come with information? Something new?
คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
3149. We could get some information from him first.
เราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
3150. How much do you know?
คุณรู้มากน้อยแค่ไหน?

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com