Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประเทศกัมพูชา

ASEAN logo

ลิงค์ที่มาของข้อมูล: http://hilight.kapook.com/view/77380

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ปี 2558 ประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะ ซึ่งการเข้าสู่อาเซียนนั้นจะส่งผลให้ประเทศของเรา และประเทศสมาชิก รวมทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม,  พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปร์  เวียดนาม และไทย จะรวมกันเป็นกลุ่มก้อน และเป็นจุดยืนใหญ่ในการต่อรองกับประเทศนานาชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก ก็จะมีเสรีในการลงทุนทำธุรกิจ รวมไปถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมอันดีงามร่วมกัน

          และแน่นอนเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจึงจำเป็นที่จะต้องมี "ภาษาอาเซียน" เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงานของประเทศสมาชิก ซึ่งภาษาดังกล่าวคือ "ภาษาอังกฤษ" นั่นเอง ส่วนในวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนมาฝากกัน เพื่อให้เพื่อน ๆ ลองซ้อมพูด ซ้อมออกเสียง เพื่อว่าประเทศสมาชิกมาเยี่ยมเมืองไทยของเรา เราจะได้กล่าวต้อนรับได้อย่างถูกต้อง และสร้างความประทับใจให้พวกเขากันค่ะ

ประเทศกัมพูชา


- หมวดทักทาย


คำศัพท์ 
 คำอ่าน 
 สวัสดีตอนเช้า   อรุณซัวซะเดย  
 สวัสดีตอนเที่ยง  ทิวาซัวซะเดย
 สวัสดีตอนบ่าย  ทิวาซัวซะเดย
 สวัสดีตอนเย็น   ทิวาซัวซะเดย 
 ราตรีสวัสดิ์   ราไตรยซัวซะเดย 
 คุณสบายดีไหม  ซกสะบายดี  
 ฉันสบายดี ขอบคุณ  ซกสะบายดี ออกุน
 งานยุ่ง   ขยมเมียนธุระจรัญหนะ 
 ฉันชื่อ...  ขยมฉม้วก... 
 ฉันเป็นคนไทย   ขยมเจียเนียะไท
 ฉันอายุ...ปี   ขยมอายุ ... ชะนำ
 ยินดีที่ได้รู้จัก  รึกเรียรตีบานจวบ
 ลาก่อน  จุมเรียบเลีย (สุภาพ)
 ดูแลตัวเองนะ   เมอร์แทครวนแอง
 ขอโทษ  โซ้มโต๊ก 
 กรุณาช่วยฉันหน่อย  โซมจวยขยมบานเต  
 ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม   โซมตึวบ็อนตุบตึกบานเต 
 คุณพูดอังกฤษได้ไหม    โหลกนิยายเพียสาออง
 เปิด  เบิก
 ปิด ปึด - หมวดอาหาร

 

คำศัพท์ 
คำอ่าน 
 อาหารเช้า อา-ฮา ปรึก 
 อาหารกลางวัน อา-ฮา เปล ทงัย 
 อาหารเย็น   อา-ฮา ลเงียจ 
 อาหารค่ำ อา-ฮา ยุป 
 ข้าว   บาย 
 น้ำ ตึก 
 กาแฟ กา-เฟย์ 
 นม  เดาะฮ 
 เนื้อหมู ซัจ จรูก
 ไก่  ม็วน
 ปลา เตรย
 เนื้อวัว  ซัจ โก
 ผัก   บ็อน-แล 
 ผลไม้ พแล เชอ  
 อร่อย  ชงัญ แมน แตน
 ไม่อร่อย  มึน ชงัญ แมน แตน
 เผ็ด   เฮิล  
 หวาน  พแอม
 เปรี้ยว  จู 
 เค็ม ปรัย  - หมวดการนับเลข


 คำศัพท์  คำอ่าน 
 หนึ่ง มวย 
 สอง ปี 
 สาม  เบ็ย
 สี่ บวน
 ห้า ปรัม 
 หก ปรัม มวย
 เจ็ด ปรัม ปี
 แปด ปรัม เบ็ย  
 เก้า ปรัม บวน   
 สิบ ด็อป 
 วัน  ทงัย  
 สัปดาห์ ซัป-ดา  
 เดือน แค  
 ปี ชนัม 
กี่โมงแล้ว  โมง ปน-มาน เฮย
 ชั่วโมง  โมง
 นาที  เนีย-ตี- หมวดช็อปปิ้ง


คำศัพท์ 
 คำอ่าน 
 ราคาเท่าไหร่  ทลัย ปน-มาน 
 ลดราคาได้ไหม  เจาะฮฺ ไทล บาน เต   
 เงินทอน  ลุยอบ 
 เงินสด  ประ
 ราคาแพง      นัมไรไท 
 ราคาถูก    นัมไรเมา
 ซื้อ  ตึญ
 ไม่ซื้อ   มึน ตึญ
 เสื้อผ้า  อาว
 รองเท้า  สะแบงเจิง 
 ยา  ทนัม 
 เครื่องใช้ไฟฟ้า   เครื่องอะกิดสะนี
 กระเป๋า  กา-โบว์ป
 กระเป๋าสตางค์    กะโบกจุย
 หนังสือเดินทาง เสียวเผ่าเวอดำนาว
 แว่นตา  แวนตา
 นาฬิกาข้อมือ   เนียลิกากอได  
 หมวก  หมวก
 กางเกง   โคร์
 น้ำหอม   ตึกกรอโอบ
 ราคาพิเศษ   ถะไลปิเส 
 ส่วนลด    บ็อนเจาะ ตุมไล
 แพงไปหน่อย   จ๊กทรัยบานเต๊ ทรัยเปก
 ลดได้    ตอถะไลบาน 
 ลดไม่ได้  ตอถะไลมึนบานเต  - หมวดอำนวยความสะดวก


คำศัพท์ 
 คำอ่าน 
 ห้องน้ำ  ต๊บตึ๊ก  
 โทรศัพท์    ตู-เร็อ-ซัป   
 บัตรเติมเงิน    การ์ดบันโจประ  
 โทรศัพท์มือถือ  ตูเรือซัปได
โทรศัพท์สาธารณะ ตูเรือซัปสาธารณะ   
 ผ้าเย็น  เกราะนัดตระเจี๊ย   
 รองเท้าแตะ    ซแบก เจิง พต็วต 
 ผ้าเช็ดตัว   ก็อน-แซง งูต ตึก
 ผ้าเช็ดหน้า     ก็อน-แซง ดัย 
 กล้องถ่ายรูป   มา-ซีน ทอต รูป 
 กล้องวิดีโอ   มา-ซีน-ทอต วี-เดย์-โอว์
 วิทยุ      วิทยุ
 แปรงสีฟัน  จร๊ะโด้ะถมิญ 
 นาฬิกาปลุก เนียลิกาโร 
 แก้ว  จอก 
 หมอน  ขเนย
 คอมพิวเตอร์  ก็อมพิวตัว  
 อินเทอร์เน็ต  อินเทอร์เน็ต


 
- หมวดสกุลเงิน : สกุลเงิน เรียล เรียว


เหรียญ  
 คำอ่าน
 1 บาท  มวยบาท  
 2 บาท   ปีบาท
 10 บาท   ด็อบบาท  
ธนบัตร คำอ่าน 
20 บาท  มะพึยบาท  
 50 บาท   ห้าเซิบบาท
 100 บาท    มะโรยบาท
500 บาท  ปรำโรยบาท 
1000 บาท   มะปวนบาท

         

- หมวดการเดินทาง


 คำศัพท์  คำอ่าน 
โรงแรม   ซ็อน-ทา-เกีย 
 โรงภาพยนตร์  โรง กน 
 โรงละคร  โวงกน   
 โรงพยาบาล ม็วน-ตี-แปต
 พิพิธภัณฑ์  ซา-เร็อ-ม็วน-ตี  
 สถานีตำรวจ    โปลิก  
 ภัตตคาาร โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน  
 ถนน  เพลิว 
 ร้านค้า  ตเริง  
 ห้างสรรพสินค้า  ห้างวั่วโด  
 ร้านขายยา โอ-ซ็อต-เท็อ-ทาน  
 สวนสาธารณะ  สวนสาเทียระเนะ
 สนามกีฬา  สะตะติลา 
 สนามบิน  หล่อเลียนยนเหาะ
 สถานีขนส่งสายเหนือ   สถาเนียรถเหีย 
 สถานีขนส่งสายใต้   สถาเนียรถเหีย 
 สถานีขนส่งสายตะวันออก  สถาเนียรถดัดกินจุ่น
 ธนาคาร เทอะ-เนีย-เกีย  
 แท็กซี่  ตะ-ซี 
 รถเมล์   ร็วต ย็วน ปร็อ -จัม พเลิว 
 รถไฟฟ้า รถอะกิดสะนี 
 รถไฟฟ้าใต้ดิน  ร็วต พเลิง คนง เด็ย
 เรือ  ตูก
 รถทัวร์  ลานกรง
 เครื่องบิน   ย็วน เฮาะฮ 

                                   
 
 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com