Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

test ขนาดคำศัพท์ของตัวเอง ที่ my.vocabularysize.com

VS

สวัสดีครับ

เว็บนี้ http://my.vocabularysize.com/

เขาเปิดโอกาสให้เข้าไปทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเรารู้ซักเท่าไหร่  

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิก Start the test now !

ซึ่งจะมี 2 ปุ่มให้คลิกเลือก ให้ท่านคลิกปุ่มแรก คือ English Vocabulary Size Test  

และเขาจะถาม Native language: ให้ Select ภาษาไทย

 ในการทำทดสอบคำศัพท์ เขาบอกว่า มี 140 ข้อ, คลิกแล้วคลิกเลย แก้ไม่ได้,  และถ้าเราต้องการวัดตัวเองจริง ๆ ไม่ควรมั่ว คือ ถ้าคำไหนไม่เคยเจอ ให้คลิก I don't know

unseen

และเมื่อทำเสร็จ เขาแสดงผลให้ดูด้วย หน้าตาเป็นอย่างนี้

Test Your Vocabulary result

เว็บนี้มีดีอีก 1 อย่างที่ดีมาก ๆ คือ ถ้าเราทำซ้ำ, โจทย์ที่ให้เราทำ ก็จะไม่เหมือนเดิมฉะนั้น เราเข้ามาฝึกทำบ่อย ๆ ได้

สำหรับท่านอาจารย์ที่ต้องการใช้เว็บนี้ test เด็ก ผมขอแนะนำให้เด็กแต่ละคน register เสียก่อน และ log in ก่อนทำ

ที่นี่ http://my.vocabularysize.com/register

 อาจารย์อาจจะให้เด็กลองซ้อมมือก่อนทำก็ได้ คลิก

 พอเด็กคนไหนทำเสร็จ ก็ให้ PrintScreen เป็นหลักฐานไว้เลย

ถ้าทำในห้อง lab ก็เริ่มทำพร้อมกัน ต่างคนต่างทำ และไม่ต้องกลัวเด็กลอกกัน เพราะโจทย์เป็นแบบ random ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว

Test คำศัพท์ชุดนี้ ทางเว็บไม่ได้กำหนดเวลา แต่อาจารย์ลองทำด้วยตัวเอง และกำหนดเวลาที่เหมาะสมให้เด็กทำตามที่เห็นสมควร

อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเว็บนี้ คลิก


 หมายเหตุ:คุณไมค์ได้กรุณาให้คำแนะนำสำหรับอาจารย์ ซึ่งดูจะดีกว่าคำแนะนำที่ผมให้ไว้เสียอีก ข้างล่างนี้ครับ (ขอบพระคุณคุณไมค์มากครับ)

ขอแนะนำเคล็ดลับอันหนึ่ง
ถ้าอาจารย์จะไห้เด็กทำข้อสอบใดในเว็บนี้ตามที่คุณพิพัฒน์แนะนำนั้น ผมก็แนะนำให้อาจารย์คนนั้น register ในฐานะเป็น teacher เสียก่อน พอ log in แล้ว อาจารย์สามารถสร้าง test session ส่วนตัว ในระหว่างการทำ test session นั้น อาจารย์สามารถเพิ่มคำถามเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน ฯลฯ และติดตั้งรหัสผ่านได้

หลังจากนั้น เว็บนี้จะปรากฏ ลิงค์ ซึ่งอาจารย์สามารถให้เด็ก พร้อมกับรหัสผ่าน พอเด็กคนไหนทำเสร็จแล้ว อาจารย์สามารถ log in แล้ว download ผลสอบ และคำตอบ จากคำถามเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจารย์ตั้งไว้
ด้วยวิธีนี้จะง่ายและสะดวกกว่าการให้เด็ก print screen

-ไมค์-

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com