Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ

  capture

สวัสดีครับ

การเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ ถ้าสมัยที่เรียนหนังสือก็จะอยู่ในวิชาแกรมมาร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ผมไม่ได้พิศวาส เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ที่ผมกำลังจะพูด ผมจะพยายามพูดให้สั้นที่สุด, ให้ท่านเบื่อน้อยที่สุด, และให้ท่านเก็บเนื้อหาไปให้ได้มากที่สุด  ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า

บางท่านอาจจะพอยังจำได้ว่า  ประโยคแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.เอกัตถประโยค หรือ simple sentence ประโยคใจความเดียว เช่น He walks. I play football.

2. อเนกัตถประโยค หรือ compound sentence ประโยคมากกว่า 1 ใจความ โดยนำ simple sentence หลายประโยคมารวมกัน โดยมีคำเชื่อม เช่น and, but เช่น Somchai and Sommai walk to school. Somchai palys football, but Sommai plays badminton.

3. สังกรประโยค หรือ complex sentence คือประโยคที่มีใจความหลักอยู่ 1 ใจความ ที่เหลือเป็นใจความรองหรืออนุประโยค เช่น Somchai lives in a house where he was born.

       เราจะพบประโยคทั้ง 3 แบบนี้ ตอนเราอ่านข่าว, บทความ หรือ story โดยคนเขียนเขาจะใช้ประโยคแบบนั้นแบบนี้ สั้นบ้าง ยาวบ้าง สลับกันไปสลับกันมาตามความเหมาะสม ให้เนื้อหาที่เขาต้องการสื่อน่าอ่าน  เพราะถ้าใช้ประโยคแบบเดียวก็คงน่าเบื่อ เช่น ใช้ประโยค simple sentence แบบเดียว เราคนอ่านก็จะรู้สึกเหมือนกับว่า กำลังอ่านแบบฝึกหัดเรียน ขั้น ป.1 เช่น story ในลิงค์นี้ ใช้ simple sentence อย่างเดียว

http://www.rong-chang.com/easykids/

       แต่ประเด็นที่ผมต้องการจะพูดในวันนี้ก็คือว่า ถ้าท่านจะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าด้วยการพูดหรือเขียน ท่านสามารถใช้ประโยคทั้ง 3 แบบ คือ simple, compound และ complex sentence สลับไปมาได้อย่างเหมาะสมดังใจหรือไม่?

ถ้าเป็นครูบางท่านเวลาสอนเรื่องนี้ เขาอาจจะสอนให้เข้าใจชนิดของประโยคให้กระจ่าง และก็สอนวิธีเปลี่ยน simple เป็น compound หรือ complex sentence ซึ่งถ้าจะหาเว็บเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก็มีอยู่มากพอสมควร เช่น

เว็บภาษาไทย

Combining Simple Sentences

การใช้ คำเชื่อม Conjunction - OKNation

การเชื่อมประโยค กับคำ หรือกลุ่มคำ

การเชื่อมประโยค (sentence combining) 

การเชื่อมประโยคโดยใช้ relative clauses

เว็บภาษาอังกฤษ

Combining Sentences for Variety and Clarity

Sentence-Combining Skills - Guide to Grammar and Writing (ลิงค์นี้ดีมาก มี exercise ให้ทำพร้อมเฉลย)

Sentence Combining - Activities for ESL Students

http://grammar.about.com/od/grammarfaq/f/faqsentcomb.htm

What Is Sentence Combining and How Does It Work? 

        แต่สำหรับผม ซึ่งไม่ได้มีความพิศวาสกับแกรมมาร์เป็นการส่วนตัว เว็บพวกนี้แม้มีประโยชน์มาก แต่ผมจะกัดฟันอ่านให้เข้าใจเพียงเที่ยวเดียวแหละครับ  เพราะผมมีความเชื่อว่า ภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  คือ เราจะเขียนได้ดีก็ต่อเมื่อเราอ่านเยอะ และไม่ใช่อ่านเยอะเฉย ๆ นะครับ ให้อ่านพร้อมกับสังเกต เช่น เขาใช้ศัพท์ยังไง, ผูกประโยคยังไง, เชื่อมประโยคยังไง ฯลฯ ถ้าเราพยายามอ่านแบบสังเกต จนการช่างสังเกตกลายเป็นนิสัยในการอ่านของเรา เราก็จะได้เรียนรู้ grammar & writing ที่เป็นเนื้อเป็นตัว เป็น automatic ซึ่งไม่ใช่ grammar & writing แบบทฤษฎีในตำรา

       ที่ 2 ลิงค์นี้ มีเนื้อหาที่ท่านสามารถเข้าไปฝึกอ่าน เพื่อเพาะความสามารถในการเขียน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างประโยค – เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ ที่เรากำลังคุยกันในวันนี้

[1] ห้องอ่านข่าว – ฟังข่าว ของเว็บ e4thai.com

[2] ดาวน์โหลดหนังสืออ่านนอกเวลากว่า 150 เล่ม

       กับอีกแหล่งหนึ่งที่ผมขอแนะนำ คือ การเรียนการเชื่อมประโยคกับเว็บประโยคตัวอย่าง ท่านอาจจะพิมพ์คำจำพวกนี้ลงไป เช่น and, but, or, that, who, what, which, where, why, whose, how และก็จะเห็นว่าคำพวกนี้มันเข้าไปทำหน้าที่ในการเชื่อมประโยคได้ยังไง เมื่อเห็นบ่อย ๆ พอถึงเวลาที่จะเชื่อมประโยคด้วยตัวเองก็จะทำได้

เว็บ ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ

แถม:จาก  หลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับปรับปรุงใหม่ - อ.สมคิด กุลชล

English Grammar SK

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com