Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนภาษาอังกฤษ กับ drama 4 เรื่อง

drama     

สวัสดีครับ

เคยได้ยินคำแนะนำว่า การเรียนภาษาอังกฤษโดยดูภาพยนตร์เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี  ผมเห็นด้วยกับคำแนะนำนี้ แต่ขอแถมเพิ่มเติมสัก 2 – 3 ข้อ คือ

-ถ้าเป็นหนังหรือละครประเภท drama จะมีประโยชน์มากกว่า เพราะมีบทพูดเยอะ  แต่ถ้าประเภท action เราจะสนุกไปกับการแสดงมากกว่าได้ฝึก listening หรือสังเกต จดจำ การใช้ศัพท์ สำนวน

-ควรดูซ้ำหลาย ๆ เที่ยว อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ดูหนังเพื่อสนุกเท่านั้น  แต่เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษด้วย

-ถ้ามี subtitle ภาษาอังกฤษ ก็ถือว่ามีผู้ช่วยทำให้รู้เรื่องได้ง่ายขึ้น  แต่เราจะดูหรือไม่ดู subtitle ก็เป็นสิทธิของเรา ถ้าตอนไหนเราต้องการฝึกฟังอย่างเดียวก็อย่าไปมองมัน  แต่ถ้าต้องการฝึกอ่าน-ฝึกฟังก็ดูมัน  หรือดู-ไม่ดู subtitle สลับกันก็ได้  หรือจะใช้วิธี play-pause-play-pause เพื่ออ่านทำความเข้าใจ subtitle  ให้จบเรื่องก่อนก็ได้  

วันนี้ผมได้รวบรวมละครภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เรื่องมาให้ชม  เชื่อว่าท่านจะได้รับความสนุกและได้ฟิตภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน

Sisters and Brothers      มีละครและคำอธิบายสลับกัน

http://goo.gl/mNz1OR

http://goo.gl/CsDUx8

อ่านคำแนะนำเพิ่มเติม

English Conversation - Learn English Speaking    มีละครและคำอธิบายสลับกัน

http://goo.gl/t125nF

http://goo.gl/cR0e5r

New Headway  

Beginner

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate 

The Flatmates

http://goo.gl/SQJcKT

http://goo.gl/0ihKkR

อ่านคำแนะนำเพิ่มเติม

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com