อ่าน-ฟัง กามนิต วาสิฏฐี ไทย-อังกฤษ เทียบบทต่อบท

 kkkk

 สวัสดีครับ

 กามนิต: หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ได้กล่าวถึงหนังสือเรื่อง กามนิต ว่า

แก่นอันเป็นคุณค่า ของเรื่องกามนิต คือ ความรัก ความทุกข์จากรัก และดับทุกข์ด้วยธรรมะ   นวนิยายนี้ เป็นงานโรแมนติก อันมีความลึกซึ้ง รสรักทางวรรณกรรม ได้เจือธรรมรสเข้าด้วยกัน กลมกลืน ทรงพลัง ประทับใจ มิใช่งานประพันธ์ดาดๆ สำหรับชั่วเวลาสักระยะหนึ่ง งานวรรณกรรมเรื่องนี้ จึงอยู่ในเกราะกำบัง ของกาลเวลา เนื่องจากความถึงพร้อม ของเนื้อหา และรูปแบบศิลปะ

  ผมได้นำสำนวนแปลภาษาไทยของ เสฐียรโกเศศนาคะประทีป  มาเทียบกับ ต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดยภาคภาษาอังกฤษมีเสียงอ่านให้คลิกฟังด้วย  ผมเชื่อว่าท่านที่รักวรรณคดีไทย จะได้ทั้งสาระและประโยชน์ทางภาษา จากเนื้อหาทั้ง 2 ภาษาที่นำมาเทียบกันนี้ ในภาคภาษาอังกฤษนั้น อาจจะทั้งอ่านยากและฟังยากอยู่บ้างสำหรับเราที่ไม่คุ้นเคย  แต่ผมเชื่อว่า ถ้าเราอ่านซ้ำ ๆ – ฟังซ้ำ ๆ เราจะได้ลิ้มรสของภาษาและธรรมะไปพร้อมกัน

เชิญครับ...

๑.พระพุทธเจ้า เสด็จกลับเบญจคิรีนคร

1. THE BUDDHA REVISITS THE CITY OF THE FIVE HILLS

๒.พบ

2. THE MEETING

๓.สู่ฝั่งแม่คงคา

3. TO THE BANKS OF THE GANGA

๔.สาวน้อยผู้เคาะคลี

4. THE MAIDEN BALL‐PLAYER

๕.รูปวิเศษ

5. THE MAGIC PORTRAIT

๖.บนลานอโศก

6. ON THE TERRACE OF THE SORROWLESS

๗.ในหุบเขา

7. IN THE RAVINE

๘.ดอกฟ้า

8. THE PARADISE BUD

๙.ใต้ดาวโจร

9. UNDER THE CONSTELLATION OF THE ROBBERS

๑๐.รหัสยลัทธิ

10. ESOTERIC DOCTRINE

๑๑. งวงช้าง

11. THE ELEPHANT’S TRUNK

๑๒.ที่ฝังศพของวาชศรพี

12. THE GRAVE OF THE HOLY VAJASHRAVAS

๑๓ เพื่อนบุณย์

13. THE COMPANION OF SUCCESS

 ๑๔ ผู้เป็นสามี

14. THE FAMILY MAN

๑๕ ภิกษุโล้น

15. THE SHAVEN‐HEADED MONK

๑๖ เตรียมรับมือ

16. READY FOR ACTION

 ๑๗. สู่ความเป็นผู้ละบ้านเรือน - ๑๘ ในห้องโถงบ้านช่างหม้อ

17. TO HOMELESSNESS

18. IN THE HALL OF THE POTTER

๑๙ พระศาสดา

19. THE MASTER

๒๐ เด็กดื้อ

20. THE UNREASONABLE CHILD

๒๑.ในท่ามกลางความเป็นไป

21. IN MID‐CAREER

แนะนำ: อ่าน กามนิต-วาสิฏฐี ไทย - อังกฤษ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.