Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

20 Words That Can Change Your Life

words-to-change-your-life1

20 Words That Can Change Your Life

20 คำที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณ

♥ ♥  คลิกชมวีดิโอ ♥ ♥ 

 

BEGIN Take charge of your life by beginning something you’ve always wanted to do.

เริ่มต้นรับผิดชอบชีวิตตัวเองโดยเริ่มทำสิ่งที่คุณรักที่จะทำ

If your goal seems overwhelming, start small.  

ถ้าเป้าหมายนั้นใหญ่นัก ก็เริ่มจากสิ่งเล็กน้อยก่อน

“By daring to begin the life you’ve always wanted, you become energized.”

เมื่อเริ่มกล้าใช้ชีวิตในแบบที่คุณชอบ พลังในตัวคุณเองจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น

 

IMAGINE Your imagination has no boundaries.

สร้างจินตนาการ –  จินตนาการเป็นสิ่งที่คุณสร้างได้โดยไร้ขอบเขตจำกัด

“Dreaming about something is the first step towards achieving it. “

“ฝันถึงอะไรบางอย่างเป็นก้าวแรกของการบรรลุสิ่งที่ฝัน”

 

LAUGH “Laughter is a direct route to the soul.

หัวเราะ"หัวเราะคือทางตรงไปสู่จิตวิญญาณอันสมบูรณ์ของชีวิต

It broadens your perspective, keeps you healthy, and makes an unbearable situation easier to deal with.”

ช่วยให้โลกทัศน์กว้างไกล สุขภาพดี และทำให้ปัญหาชีวิตที่ทนไม่ค่อยได้กลายเป็นของง่ายขึ้น"

 

BELIEVE Set your mind to predict success.

เชื่อกำหนดใจมุ่งไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

Tell yourself you will succeed at whatever you’re doing at the moment.

บอกตัวเองว่าเราสามารถบรรลุความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามที่กำลังทำอยู่ขณะนี้

 

SEEK Allow yourself to grow by exposing your vulnerability and insecurity.

แสวงหาปล่อยให้ตัวเองเติบโตโดยกล้าเผชิญกับสิ่งที่เจอแล้วอาจเจ็บ สิ่งที่อาจไม่ค่อยปลอดภัย รู้สึกไม่มั่นใจ ไม่มั่นคง

Don’t live strictly inside your comfort zone-done always play it safe.

อย่าเอาแต่ซุกตัวอยู่แต่ในที่ซึ่งรู้สึกสบายและปลอดภัย จนไม่กล้าทำอะไรที่ “เสี่ยง” บ้าง

 

PLAY We can always find something that “needs to be done” and we forget how to have fun.

เล่นเราอาจจะยุ่งอยู่กับ “เรื่องที่ต้องทำ” จนลืมวิธีหาความสนุก

Make a conscious effort to take time off - you’ll feel refreshed and able to think more clearly afterwards.

ขวนขวายหาเวลาที่ไม่ต้องทำงานให้ชีวิตบ้าง แล้วคุณจะรู้สดชื่นเป็นคนใหม่ คิดอะไรได้ชัดขึ้น

 

TRUST “. being paralyzed by indecision is worse  than making the wrong decision.”

เชื่อ"เป็นง่อยเพราะไม่ยอมตัดสินใจ เลวร้ายกว่าตัดสินใจผิด"

You can’t grow if you don’t trust your inner voice.

คนเราโตไม่ได้ถ้าไม่รู้จักเชื่อเสียงเรียกภายในจากใจตัวเอง

 

LISTEN Try listening carefully to the other person’s point of view first, without being preoccupied or distracted.

ฟังฝึกหัดด้วยการเริ่มต้นรับฟังมุมมองของคนอื่นอย่างใส่ใจ อย่าเอาแต่รับฟังสิ่งที่ตัวเองคิด หรือคิดเรื่องอื่นจนไม่ฟังเรื่องที่คนอื่นคิด

You’ll really hear what is being said and the other person is more likely to pay attention to your views.

ถ้าทำได้ คุณก็จะได้ยินจริง ๆ สิ่งที่เขาพูด และเขาก็จะตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูด

 

CREATE Creativity maintains the balance in our lives.

สร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ทำให้ชีวิตมีสมดุล

The more we use our creativity the more it develops.

ยิ่งคิดอย่างสร้างสรรค์  ความคิดสร้างสรรค์ยิ่งเติบโต

 

CONNECT Relationships are what pull us through the hard times, and make the good times meaningful.

สร้างสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นช่วยพาเราผ่านพ้นช่วงเวลาขรุขระของชีวิต  และทำให้เวลาดี ๆ ของชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้น

Take time to nurture the connections that uplift you.

ให้เวลาเพื่อฟูมฟักความสัมพันธ์ที่รังสรรค์ความสุขให้ชีวิต

 

TOUCH Humans need touch to survive and thrive. Don’t forget to hug your love ones.

สัมผัสมนุษย์ทุกคนต้องการสัมผัสเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดและเติบโต อย่าลืมสวมกอดคนที่คุณรัก

Pat your friends on the back literally and figuratively.

ใช้มือ ใช้คำพูด ใช้ใจ ตบหลังตบไหล่เพื่อนของคุณบ้าง

 

FORGIVE Forgiveness is life giving because it puts you in charge.

ยกโทษการยกโทษคือการให้ชีวิต เพราะว่ามันช่วยให้คุณมีอำนาจเหนือใจตัวเอง

You become empowered.

คุณมีพลังจากการเป็นผู้ให้

 

PRAY “Prayer is asking God to transform the situation and become the heart of your life.”

สวดมนต์"การสวดมนต์คือการขอให้พระช่วยเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี และให้ท่านสถิตในใจคุณ"

Take time each day to nurture this connection.

ให้เวลาในแต่ละวันกับการนิมนต์พระมาสถิตในใจ

 

HOPE “Hope is the knowledge that even in the worst of times we can triumph over hardship and sorrow and grow in spirit.”

หวัง"ความหวังคือความรู้...  รู้ความจริงว่าแม้ตกอยู่ในห้วงเวลาเลวร้ายที่สุด เราก็ยังสามารถมีชัยเหนือปัญหาและความทุกข์ พร้อมกับจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้น"

Hope is what sustains humanity.

ความหวังคือสิ่งที่ทำให้มนุษยชาติดำรงอยู่ได้

 

CHOOSE “We can’t always choose our circumstances, but we can choose our attitude towards them.”

เลือก"เราไม่สามารถเลือกทุกเหตุการณ์ให้เป็นได้ดังใจ  แต่เราสามารถบอกใจให้สามารถต้อนรับทุกเหตุการณ์"

 

APPRECIATE Admire the good in yourself and in those around you.

ชื่นชมชื่นชมความดีในตัวเอง และในตัวคนอื่นรอบคุณ

 

GIVE Happiness involves giving freely to others and not necessarily wanting something in return.

ให้ความสุขเกิดจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

READ “Reading removes boundaries.”

อ่าน“การอ่านช่วยพาเราก้าวไปยังทุกพรมแดน”

 

WRITE “Words are freedom. Words are power.”

เขียน“ถ้อยคำคือเสรีภาพ  ถ้อยคำคืออำนาจ”

 

RELEASE “Avoid doing something just because everyone thinks you should.

ปลดปล่อย“ไม่ต้องทำอะไรเพียงเพราะใคร ๆ คิดว่าคุณควรจะต้องทำ

Give yourself permission to relax.”

อนุญาตให้ตัวเองสบาย ๆ บ้าง”

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com