Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ปูพื้นฐาน อ่านและฟัง ให้แน่น ที่นี่

reading-listening

สวัสดีครับ

          หนึ่งในคำ top hit ที่พูดกันมากในที่ทำงานของผมก็คือคำว่า AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – ASEAN Economic Community ซึ่งจะมาถึงในปี 2015 เราพูดกันว่าไทยเราต้องเตรียมตัวหลายอย่างเพื่อต้อนรับหรือรับมือกับ AEC โดยภารกิจอย่างหนึ่งที่พูดกันมากก็คือ การฟิตภาษาอังกฤษให้เก่ง  ผมเข้าใจว่าในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็คงจะตื่นตัวตื่นเต้นในทำนองนี้เช่นกัน

          ในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของประชาชน ก็คงจะกำลังขะมักเขม้นสอนเด็กให้เก่งภาษาอังกฤษ แต่เด็กรุ่นที่กำลังจะเรียนจบนี้คงไม่ใช่กำลังแรงงานส่วนใหญ่ของไทยที่จะรับมือกับ AEC แต่คนที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารชั้นสูง-กลาง-ต้น และเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปัจจุบันนี้ต่างหากที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่อง AEC แต่ปัญหาที่เราพบและมีรายงานการสำรวจหลายครั้งยืนยันตรงกันก็คือ ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยยังไม่เพียงพอนัก เราจะรอเด็กซึ่งเก่งอังกฤษมากกว่ามาทำงานนั่นก็คงเป็นไปไม่ได้  แต่ผู้ใหญ่ในวันนี้ก็เก่งอังกฤษน้อยเกินไปไม่พอใช้งาน  แล้วเราจะทำกันยังไงดี

          มีคนถามผมว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษมากขนาดไหนจึงจะพอใช้งาน คำตอบง่าย ๆ ของผมก็คือ ถ้าอ่าน Bangkok Post ได้รู้เรื่องพอ ๆ กับอ่านไทยรัฐหรือน้อยกว่าหน่อยก็ได้ และฟังข่าว BBC หรือ CNN พอจับใจความได้เหมือนฟังข่าวภาคค่ำในทีวี ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้

          พอตั้งเป้าไว้อย่างนี้ บางคนก็อาจจะท้อและบอกว่ายากซึ่งท่านก็อาจจะพูดถูก  แต่ผมอยากจะบอกว่าเราไม่มีทางอื่นให้เลือกหรอกครับ  เพราะมีแต่เส้นทางนี้ที่ต้องเดินไป


         ลิงค์ฝึกอ่านและฟังที่ผมนำมาฝากท่านในวันนี้   ถ้าท่านอ่านรู้เรื่อง แต่ฟังโดยไม่ดู script ยังรู้เรื่องน้อย แสดงว่าท่านแข็งเรื่องอ่านแต่อ่อนเรื่องฟัง เพราะฉะนั้นในเรื่องหนึ่ง ๆ ขอให้รู้เรื่องทั้งอ่านและฟัง และถ้ามีเวลาก็น่าจะทำแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่องที่ให้มาด้วย จะช่วยทำให้แน่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง Dictation ซึ่งทดสอบการฟังทีละประโยคมีประโยชน์มาก ๆ ครับ

แบบฝึกหัดเหล่านี้ผมได้ทำความคุ้นเคยแล้ว จึงขอให้คำแนะนำนิด ๆ หน่อย ๆ ดังนี้ครับ

ตอนเริ่ม ขอให้อ่านชื่อเรื่องให้เข้าใจ  ถ้าท่านต้องการฝึกอ่าน-ก็อ่าน,  แต่ถ้าต้องการฝึกฟัง-อย่าเพิ่งอ่าน ฟังอย่างเดียวก่อนครับ

ถ้าฟังเที่ยวดียวไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็ฟังหลาย ๆ เที่ยวครับ เช่น 5 – 10 เที่ยวก็ได้  ไม่น่าเกลียดหรอกครับ

มีศัพท์บางคำที่บางความหมายท่านอาจไม่เจอในดิกอังกฤษ – ไทย มันเป็น American English ผมขอแนะนำให้ท่านเปิดดิกที่เว็บนี้ครับ

The Oxford Advanced American Dictionary 

http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/

แต่ถ้าต้องการดิก อังกฤษ – ไทย  ก็ไปที่นี่

www.online-english-thai-dictionary.com


 เอาละครับ เชิญเขาไปชมได้เลยครับ....

Story ง่ายกว่า

100 เรื่อง: Super Easy Reading for ESL Beginners. 

100 เรื่อง: English for Children (1). 

125 เรื่อง: English for Children (2). 

200 เรื่อง: Short Stories for ESL/EFL Beginners (1). 

200 เรื่อง: Short Stories for ESL/EFL Beginners (2). 

Story ยากกว่า

265 เรื่อง: English for ESL/EFL Intermediate Learners (1) 

155 เรื่อง: English for ESL/EFL Intermediate Learners (2) 

365 เรื่อง: 365 Short Stories for ESL Learners.   

พิพัฒน์ 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com