Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ตัวอย่าง การอ่านข่าว อังกฤษ แปลไทย Bangkok Post

ตัวอย่าง การอ่านข่าว อังกฤษ แปลไทย

เทคนิคการอ่าน นสพ.ฝรั่งให้รู้เรื่อง

วิธีอ่านภาษาอังกฤษให้รู้เรื่อง โดยไม่งงกับ ที่, ซึ่ง, อันในประโยค

ฝึกหัดอ่านข่าวภาษาอังกฤษ กับ e4thai.com (1)

ฝึกหัดอ่านข่าวภาษาอังกฤษ กับ e4thai.com (2)

 

2013-09-20:นายกฯชี้ขาดไม่ยุบสภาถ้าร่างพรบ.ไม่ผ่าน

2013-09-19:นักกิจกรรมชุมนุมประท้วงข้อตกลงการค้าเสรี

2013-09-18:ตำรวจเตือนให้ระวังการวางเพลิง,การวางแผนจับตัวเรียกค่าไถ่

2013-09-17:รัฐบาลไตร่ตรองใช้มาตรการที่หนักขึ้น

2013-09-16: กลุ่มพลเมืองตั้งองค์กรปฏิรูปของตนเอง

2013-09-15: การบินไทยถอนตัวจากการขายให้เจ้าชายซาอุ

2013-09-10:อุบัติเหตุการลงจอดของเครื่องการบินไทยทำให้ต้องปิดรันเวย์

2013-09-09:โครงการใหม่ของ e4thai.com-เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

 แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 24 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 23 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 22 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 21 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 20 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 19 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 18 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 17 - 16 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 14 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 12 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 11 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 10 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 8 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 6 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 5 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 4 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 3 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 2 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 1 มีค .56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:28 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:27 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:26 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:24 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:23 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:22 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:21 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:20 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:18 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:17 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:12 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:11 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:10 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:8 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:7 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:6 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:5 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:4 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post:3 กพ.56

แปลข่าวรายวัน Bangkok Post: 2 กพ.56

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com