Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

2013-09-16: กลุ่มพลเมืองตั้งองค์กรปฏิรูปของตนเอง

 bkkpost logo E T

สวัสดีครับ

          ผมจะนำข่าวพาดหัวใหญ่รายวันของหนังสือพิมพ์ BangkokPost มาแปล โดยเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยวรรคต่อวรรค  ในการแปลลักษณะนี้ ผมจะไม่พยายามแปลในสละสลวยมากเกินไป   แต่จะให้ภาษาไทยที่แปลออกมาสอดคล้องกับ pattern ของประโยคภาษาอังกฤษ และบางครั้งก็เติมข้อความภาษาไทยในวงเล็บใส่ลงไปด้วยเพื่อเสริมความเข้าใจ  ทั้งนี้ด้วยมุ่งหวังว่า ท่านจะได้เห็นว่า ภาษาไทยมันออกมาจากภาษาอังกฤษได้ยังไง

          ผมหวังว่า ด้วยการทำอย่างนี้  จะช่วยท่านที่ต้องการพัฒนา reading skill ได้ฝึกอ่าน-ฝึกแปล ไปทีละหน่อย และค่อย ๆ เก่งขึ้นไปตามลำดับ

ข่าวที่ผมนำมาให้แต่ละวัน จะมี 2 ชิ้น

ชิ้นที่ 1: เป็นข่าวต้นฉบับภาษาอังกฤษ  ขอแนะนำให้ท่านอ่านชิ้นนี้ก่อน แม้บางท่านอาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตาม

ชิ้นที่ 2:เป็นข่าวภาษาอังกฤษเทียบภาษาไทย วรรคต่อวรรค

ถ้าท่านผู้อ่านพบว่าผมแปลผิดพลาดที่ใด  ขอความกรุณาท้วงติงด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

และข่าวสำหรับวันนี้ คือ

2013-09-16:Civic groups set up own reform body

2013-09-16:กลุ่มพลเมืองตั้งองค์กรปฏิรูปของตนเอง

 บทความแนะนำ:วิธีอ่านภาษาอังกฤษให้รู้เรื่อง โดยไม่งงกับ “ที่, ซึ่ง, อัน” ในประโยค

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com