Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟิตอังกฤษหลายด้านกับดิกสำหรับเด็ก Age 8+

Collins Primary Illustrated Dictionary
          ผมเคยแนะนำบ่อย ๆ ว่า การพัฒนาทักษะการอ่านที่สนุก ง่าย และได้ผลเร็วที่สุด ก็คือการอ่านหนังสือที่เรียกว่า graded reader หรือ symplified story หรือที่บางคนเรียกติดปากว่า หนังสืออ่านนอกเวลา
          ==> คลิกดู
          แล้วผมก็มานึกได้ว่า การฝึกใช้ดิกก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องเป็นดิกที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะให้เด็กใช้ คือเขียนง่าย ๆ สั้น ๆ ซึ่งง่ายกว่าดิกที่ทำให้ผู้ใหญ่ใช้          

          และวันนี้ ผมขอเสนอดิกเล่มนี้แหละครับ ค่อนข้างใหม่ทีเดียว Second Edition 2015

          ==> Collins Primary Illustrated Dictionary, Age 8+
         สำหรับพวกเราผู้ใหญ่คนไทยที่ภาษาอังกฤษไม่เข้มแข็งนัก ผมขอแนะว่า เราสามารถศึกษาการให้ความหมายหรือคำจำกัดความ โดยใช้วลีหรือประโยค ที่กระชับและชัดเจน จากดิกเล่มนี้ ท่านลองไล่ดูไปเรื่อย ๆ ทีละคำก็ได้ ให้ท่านดูศัพท์ตั้งต้นสีฟ้า และที่บรรทัดถัดไปจะบอกประเภทของคำ เช่น NOUN, VERB, ADJECTIVE ซึ่งบางคำอาจจะมีหลายความหมาย แต่ดิกเล่มนี้จะคัดมาเฉพาะความหมายที่พื้นฐานที่สุด ให้เด็ก Age 8+ ได้ศึกษา
         ถ้าศัพท์ที่เห็นเรารู้จักแล้ว เราลองนึกเล่น ๆ ว่า ถ้าต้องให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษเราจะให้อย่างไร หรือถ้าเป็นศัพท์ที่เราไม่รู้จักหรือรู้จักเพียงบางความหมาย ก็ลองอ่านความหมายดูซิว่าเราเข้าใจไหม

        ผมขอยกตัวอย่าง 4 คำข้างล่างนี้

doctor NOUN
a person who is qualified in medicine and treats people who are ill

make VERB
1 If you make something, you create or produce it. • This is the cake I made yesterday.
2 If you make someone or something do something, you force them to do it or cause it to happen. • Her mother made her do her homework every night.
3 If you make a promise to do something, you say you will definitely do it.
4 Two amounts added together make a sum. • 3 and 5 make 8.
5 If you make a phone call, you use the telephone to speak to someone.
make NOUN
6 the name of the product of a particular manufacturer • What make is your bicycle?

take VERB
1 If you take someone or something to a place, you get them there. • She took the cat to the vet.
2 Take is used to show what activity is being done. • Sam took a shower.
3 If you take a pill or some medicine, you swallow it.
4 When you take one number from another, you subtract it.
5 If you take a photograph, you use a camera to produce it.
thrill NOUN
1 a sudden feeling of great excitement, pleasure or fear
thrill VERB
2 If something thrills you, it gives you a feeling of great pleasure and excitement.

          ผมเชื่อว่าการฝึกเช่นนี้ นอกจากทำให้เรารู้ศัพท์เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้เราคุ้นเคยกับลีลาของภาษาที่เรียบง่าย สามารถจดจำสไตล์ของวลีหรือประโยคไปใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษของเราเอง เรื่องนี้ท่านได้แน่ ๆ ครับ
          การฝึกอ่านดิกลักษณะนี้ แต่ละคำ แต่ละความหมาย ขอให้ท่านค่อย ๆ อ่าน คือไม่ใช่แค่อ่านเข้าใจก็จบกัน แต่ขอให้สังเกตเรื่องอื่น ๆ ไปด้วย เช่น verb ตัวนี้มักมีประธานหรือกรรมเป็นตัวอะไร, หรือถ้าต่อด้วย preposition ๆ ตัวนั้นมักเป็นตัวอะไร นี่เองจึงควรอ่านหลาย ๆ เที่ยว เพื่อให้คุ้นเคยและดูดซึมเข้าสมองโดยเราอาจจะไม่รู้ตัว (แต่มันเข้าไปแน่ ๆ) ถ้าเปรียบเป็นอาหารก็ต้องค่อย ๆ เคี้ยว ค่อย ๆ กลืน ให้สามารถลิ้มได้ทุกรสของอาหารคำนั้น
         ดิก Collins เล่มนี้ไม่มีโฟเนติกส์ให้ดูคำอ่าน ขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง add-on Oxford  Dictionary ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome
         ==> คลิกเพื่อติดตั้ง Add-on
        ก็จะมีปุ่มให้คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์และฝึกออกเสียงตามได้ โดยไฮไลท์คำศัพท์, คลิกขวา, และคลิก Oxford Dictionary         

        ลองฝึกใช้ดูนะครับ ได้ประโยชน์แน่ ๆ
พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com