คำศัพท์และวิธีการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ

address

คำศัพท์และวิธีการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ เขียนได้หลายแบบ ชอบใจแบบใดก็เลือกได้ตามอัธยาศัยครับ
ยกตัวอย่าง ==> https://tinyurl.com/y4mvafal 
ศึกษาเพิ่มเติม
==> https://tinyurl.com/y3pnkhur