ประโยคภาษาอังกฤษคุยโทรศัพท์

40 ประโยคภาษาอังกฤษคุยโทรศัพท์ ที่ใช้บ่อยๆ l สนทนาทางโทรศัพท์ l ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


==> https://www.youtube.com/watch?v=C9THbAvRPGA
ยังมีอีกหลายคลิป ==> ที่นี่
ถ้าจะอ่าน ก็ ==> ที่นี่

แถม ==> การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน