คำอังกฤษที่ใช้ในภาษาอังกฤษไม่ได้

no eng

เข้าไปแล้ว คลิก "See More" ที่ด้านขวามือ เพื่ออ่านคำอธิบาย

ไฟล์ PDF