ศัพท์อังกฤษที่คนไทย มัก stress ผิด

ศัพท์อังกฤษที่คนไทย มัก stress ผิด
ฟัง ==> http://tinyurl.com/y3nxhjqp 
อ่าน ==> https://tinyurl.com/y4k5jmrw 
อ่านเพิ่มเติม
==> http://tinyurl.com/y276xl94