Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

10 วิธีฝึกเพื่อปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษ

10 ways to improve your pronunciation  

          ผมดูแล้วคำแนะนำของคุณครู Alisha ก็ไม่ได้แปลกใหม่ เป็นคำแนะนำที่เราน่าจะคุ้น ๆ อยู่แล้ว ยิ่งทำได้มากเท่าไรก็ดีเท่านั้น และมีเพียงข้อ 5 (ฝึกพูดกับครู) และข้อ 8 (ฝึกพูดกับ native speaker) เท่านั้นที่ต้องมี partner ส่วนอีก 8 ข้อ เราสามารถฝึกได้ด้วยตัวเอง
          ตอนเริ่ม เราฝึก 4 ข้อแรกก่อนก็ได้ คือ ข้อ (1) ร้องเพลงฝรั่ง, (2) อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษออกมาดัง ๆ, (3) พูดตามประโยคที่ได้ยินในรายการโชว์ทางทีวี, (4) ฝึกพูดเป็นวลี ไม่ใช่เพียงแค่พูดเป็นคำ ๆ ทั้ง 4 ข้อฝึกเองได้ ไม่ต้องรอครู - ไม่ต้องรอเพื่อน โดยเข้าไปหาคลิป YouTube ที่เหมาะกับเรา ซึ่งมีเยอะมาก ลองหาดูเถอะครับ

อ่านคำแนะนำทั้ง 10 หัวข้อ ==> คลิกที่นี่

ฟังคลิปตั้งแต่ต้น  จนถึงนาทีที่ 13


https://www.youtube.com/watch?v=p9SL2TuxC38 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com