Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ครูสอนภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันผ่าน YouTube ที่ผมชอบเป็นพิเศษ

       ครูสอนภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันผ่าน YouTube ที่ผมชอบเป็นพิเศษ
       อันที่จริงก็มีหลายท่าน แต่เอาเป็นว่าโดยส่วนตัวผมชอบ ครู Alisha และครู Stefanie Here เป็นพิเศษ ท่านพูดด้วยความเร็วปกติ ไม่ได้พูดช้าลงเพื่อให้คนฝึกภาษาอังกฤษได้ฟังง่าย ๆ เราจึงได้ฟังภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมชาติ และน้ำเสียงของทั้งสองท่านก็สดใสมาก ฟังคล้าย ๆ สำเนียงของผู้ประกาศข่าวทีวีระดับโลกค่ายอเมริกัน ลองเข้าไปฟังดูหลาย ๆ คลิปซีครับ
ครู Alisha - ENGLISH CLASS 101

ครู Stefanie Here - The English Coach

แถมท้าย : ถ้าท่านไม่ติดใจครูสองท่านนี้ ก็ไปที่ครูท่านอื่นก็ได้ครับ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com