คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำชื่นชม ที่ไม่ได้มีแค่ Good

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำชื่นชม ที่ไม่ได้มีแค่ Good
==> https://teen.mthai.com/education/164038.html 
แถมอีก 3 คลิป โดยคุณครูชาวไทย

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Ldqi-tNDweU 
  2. https://www.youtube.com/watch?v=hs8eauo0ndo 
  3. https://www.youtube.com/watch?v=vQVJfWW_scE