Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สันโดษคือความสำเร็จทันทีที่เพิ่มขึ้นไม่หยุด - ในการฝึก English listening


manyPIPAT 10  walking with backpack
        มีคำถามเป็นอเนกว่าทำยังไงจึงจะฝึกฟังภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีคำตอบเป็นอนันต์ที่ช่วยตอบว่าต้องทำยังไง แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่า คำถามและคำตอบเดิม ๆ ก็ยังมีอยู่เช่นเดิม .... คำตอบเดิม ๆ กับ listening skill ของหลายคนที่ยังอยู่ที่เดิม ๆ

red pencil
        แต่วันนี้ผมขอบอกว่า สันโดษคือความสำเร็จทันทีที่เพิ่มขึ้นไม่หยุด - ในการฝึก English listening
        แน่นอนละ เราต้องเลือกเรื่องฝึกฟัง ที่เหมาะกับตัวเอง เรื่องที่เราชอบ สนใจ ไม่ยาวเกินไป ไม่ยากเกินไป
        แต่แม้เลือกได้เรื่องแบบนี้ ก็อาจจะยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือรู้เรื่องน้อยเกินไป หรือไม่รู้เรื่องเลย
       คำแนะนำสั้น ๆ ที่มาจากการฝึกปฏิบัติโดยตรงของผมก็คือ....
      ให้มีสันโดษหมดใจขณะฟัง "สันโดษ" ตามพจนานุกรมบอกว่า "ความยินดีหรือพอใจเท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่" ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ ความยินดีหรือพอใจเท่าที่ฟังเข้าใจ
       เรื่องที่ฟัง ขนาดยาวเรียกว่าประโยค, ขนาดกลางเรียกว่าวลี, ขนาดสั้นเรียกว่าคำ
       ไม่ว่าเราจะฟังเข้าใจขนาดยาว ขนาดกลาง ขนาดสั้น ก็ให้ยินดีพอใจในขนาดที่ฟังรู้เรื่อง แต่ถ้าฟังไม่เข้าใจแม้แต่ขนาดเดียว ก็ยังมีความพอใจ ภูมิใจในความตั้งใจฝึก ไม่รู้สึกหงุดหงิด
      ใจที่สันโดษเป็นใจที่เปิดกว้าง สามารถรับสารคือเสียงที่เข้าโสตประะสาท ได้เต็มกำลัง และสันโดษยังช่วยให้ไม่หงุดหงิด ไม่ร้อนใจ
      แม้เราอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่สมองก็คล้ายมีดที่ถูกถูให้คม แม้ตัดไม่ขาดหรือทำได้แค่เถือ คือฟังไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องแบบเถือไม่เข้า แต่ขอบอกว่า ทุกนาทีที่ฝึกฟังด้วยสันโดษ,  listening skill ก็ถูกลับให้คมขึ้น
      เรื่องที่กำลังเข้าหูอาจฟังไม่รู้เรื่อง แต่ไม่ใช่การฝึกฟังครั้งนี้ไม่ได้เรื่อง   เพราะแม้ว่าทักษะที่น้อยทำให้ฟังเรื่องยากไม่รู้เรื่อง จนเราเผลอท้อและปิดใจ แต่จริง ๆ แล้วเราสามารถใช้มันฟังเข้าใจเรื่องที่ง่ายกว่า   เมื่อเรายังไม่มีขวานโค่นต้นไม้ใหญ่มาทำบ้าน ก็ไม่ควรทิ้งมีดโต้ให้ขึ้นสนิม ... มีดโต้ที่เมื่อลับให้คมก็ฟันลำไผ่ขาด นำมาทำแขร่นั่งให้เย็นใจได้

red pencil
       แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องติดแหง็กฟังแต่เรื่องง่าย ๆ ไปทั้งชีวิต
      เราติดแหง็กเพราะเราปิดใจตัวเอง ถ้าทุกครั้งที่ฟัง 1 ประโยค, หรือ 1 วลี, หรือ 1 คำ ไม่รู้เรื่อง เรารำคาญหงุดหงิดไม่มีสันโดษ นั่นคือเราค่อย ๆ ปิดใจตัวเอง ยิ่งฟังก็ยิ่งไม่รู้เรื่อง
      แต่ถ้าเรามีสันโดษ คืออ้าใจเปิดไว้เสมอ ฟังรู้เรื่องมากก็พอใจ, ฟังรู้เรื่องน้อยก็พอใจ, หรือฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ยังพอใจ สมองของเราจะไม่เคยปิด

red pencil
     ทุกวันนี้ ผมพยายามฝึกฟังเรื่องยากที่ฟังแทบไม่รู้เรื่อง และมีสันโดษในทุกคำ, ทุกวลี, ทุกประโยค ที่ฟังรู้เรื่องและฟังไม่รู้เรื่อง ตอนฟังรู้เรื่องก็ดีใจ แต่ตอนงงหรือไม่รู้เรื่องก็ไม่เสียใจ ไม่หงุดหงิด และไม่ปิดใจ
     และมันช่วยให้ English listening skill ของผมดีขึ้น... ดีขึ้นแบบไม่ต้องรอรับผลในอนาคต เพราะใน 1 เรื่องจำนวน 500 คำที่กำลังฟัง ถ้าผมฟังรู้เรื่อง 10 คำ ผมก็ได้ทันที 10 คำ, ผมไม่ได้สูญเสีย 490 คำ, ไม่ได้สูญเสีย 40 วลี, หรือไม่ได้สูญเสีย 14 ประโยคที่ฟังไม่รู้เรื่อง ทุุกครั้งที่ฟังผมมีแต่ได้ และได้ทันที เพราะมีสันโดษ... การมีสันโดษเหมือนเติมปุ๋ยให้การฝึกฟังภาษาอังกฤษที่ขาดสารอาหาร 

red pencil
       ขอแนะนำสั้น ๆ เพียงเท่านี้ แต่ขอยืนยันว่า นี่คือประสบการณ์จากการฝึกจริง ได้ผลจริง ไม่ได้มุสา
       ท่านไม่ต้องเชื่อเรื่องที่ผมพูด แต่ผมอยากให้ลองฝึกด้วยตัวเอง และเชื่อผลที่เจอเอง นั่นจริงกว่าเยอะ
       สันโดษคือความสำเร็จทันทีที่เพิ่มขึ้นไม่หยุด - ในการฝึก English listening
       นี่คือคำขาดครับ
        พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com