การอ่านเบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ

phone

การอ่านเบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
==> https://bit.ly/2TsH6X0 
ฟังคลิป อธิบาย เป็นภาษาอังกฤษ (ดีมาก)

 

==> https://www.youtube.com/watch?v=SIyQ1dRVjEI