ฝึกอ่านภาษาอังกฤษกับคลิป "บันทึก..ท่องเที่ยว" ช่อง 5

bantuk

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษกับคลิป "บันทึก..ท่องเที่ยว" ช่อง 5
     บรรยายเป็นภาษาไทย แต่มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษบนจอ
     play / pause เพื่อหยุดคลิปอ่านคำแปล โดยกดแป้นตัว K หรือแป้น space bar

  1. Home : https://www.youtube.com/channel/UCZHGyaXuQDvFInF2Di9ZW1g 
  2. Playlist : https://www.youtube.com/user/Bantuktongtiew/playlists 
  3. Video : https://www.youtube.com/user/Bantuktongtiew/videos