แนะนำ วิดีโอ การสอนของ อ.สงวน วงศ์สุชาติ

Sanguan

แนะนำ วิดีโอ การสอนของ อ.สงวน วงศ์สุชาติ
【1】 https://www.youtube.com/user/ajarnsanguan/featured  
【2】 https://www.youtube.com/user/ajarnsanguan/videos?fbclid=IwAR0cyA5Zrsc98N0uvvw83_8FhaNkny55aWyns78F-mpkXzPVO0HEqSHzOEc  
【3】 https://www.youtube.com/user/ajarnsanguan/playlists 

ขอบคุณ คุณ Jayanat Harinrojsobhon มากครับที่แนะนำ