Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย

 wikiการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย

       ผมดูแล้ว บทความจาก วิกิตำรา เรื่อง " การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย " น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา จึงนำมาฝากครับ

        ศึกษาเพิ่มเติม  

 

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com