Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การ present งานเป็นภาษาอังกฤษ มีอะไรให้ศึกษาเยอะ

Presentations in English
       การนำเสนอ หรือ present งาน เป็นสิ่งที่ทำกันโดยทั่วไป กิจกรรมนี้ไม่ได้ทำกันในห้องประชุมในตึกเท่านั้น แต่ทำได้ทุกแห่งที่ผู้พูดหรือวิทยากร 1 คนหรือหลายคนต้องพูดอะไรให้คนจำนวนมากฟัง อาจจะเป็นกลางลาน, ศาลา, ใต้ต้นไม้, หรือที่ไหนก็ได้ที่ผู้ฟังนั่งได้และผู้พูดยืนพูดได้ ส่วนหัวข้อก็เป็นได้ทุกเรื่อง ทั้งการเผยแพร่แนวคิด ความรู้ ข้อมูล โฆษณาสินค้า นโยบาย ฯลฯ
       คลิปส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีเนื้อหาอยู่ 2 เรื่อง คือ (1) หลักการในการนำเสนอ (2)วลี หรือประโยคที่วิทยากรแนะนำให้นำไปใช้ในการนำเสนอ ซึ่งมีอยู่มากมาย เพียงพิมพ์คำค้นทำนองนี้ลงไปที่ YouTube

      เท่าที่ผมสังเกต หลายคลิปจะแนะคล้าย ๆ กันว่า การ present งานจะมี 3 เรื่องหลัก คือ [1] การแนะนำตัว/หน่วยงาน และเรื่องที่จะพูด [2] หัวข้อ/หัวข้อย่อยที่จะพูด [3] สรุปและถาม-ตอบ
       สำหรับท่านที่ต้อง present บ่อย ๆ  ผมขอแนะว่า  การดูคลิปเรื่องนี้เยอะ ๆ มีประโยชน์มาก ไม่ว่าท่านจะ present เป็นภาษาไทยให้คนไทยฟัง หรือ present เป็นภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้อง present เป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าแต่ละคลิปก็มีจุดเด่นต่างกันไป เช่น ประโยคที่จะใช้พูด, หรือเทคนิคแปลก ๆ หรือ story, quotation ที่นำมาเสริมในการพูด

       วันนี้ ผมขอแนะนำสัก 2 คลิป
1   Presentations in English - How to Give a Presentation - Business English

2   How to Give a Presentation in English - Basic English Phrases
       คลิปที่ 2 นี้โยงกับเว็บ englishclass101.com ซึ่งมีของฟรีข้างล่างนี้ น่าสนใจทีเดียวครับ

       การค้นอีกแบบหนึ่งก็คือ พิมพ์คำค้นแบบเจาะจงลงไปเลยว่า เราต้องการดูคลิปเรื่องอะไร, key word ที่ใช้ค้นอาจจะออกมาในทำนองนี้

       และทุกวันนี้ การ present ยังทำผ่านสื่อ social media เพราะฉะนั้น รูปแบบ เนื้อหา คำพูด ที่ present จึงต้องปรับให้เข้ากับลูกค้าและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนบ่อยมาก
     พิพัฒน์
     www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com