Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีปรับปรุงทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

improve eng

วิธีปรับปรุงทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
How to improve your spoken English

ที่มา http://languagelearningbase.com/85055/how-to-improve-your-spoken-english
       บางข้อท่านอาจจะเห็นว่าไม่สะดวกที่จะฝึก แต่ถ้าลองทำสักครั้งสองครั้ง หรือปรึกษาผู้รู้ใกล้ตัว อาจจะเห็นช่องทางและขั้นตอนที่ดีในการฝึก

【1】บันทึกเสียงพูดภาษาอังกฤษของตัวเอง เพื่อเก็บไว้ฟังและปรับปรุง
【2】 อ่านออกเสียงดัง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทสนทนา
【3】ฟังเพลงและร้องตาม ตอนที่ขับรถหรืออาบน้ำ
【4】 ดูคลิปวิดีโอสั้น ๆ, หยุดคลิป และพูดตามเสียงที่ได้ยิน (play-pause-repeat)
【5】 ฝึกนำ phrasal verb ไปใช้แทนกริยาปกติ หรือ regular verb
【6】 เรียนวลี/ประะโยค สั้น ๆ ที่ใช้พูดตอบโต้ได้ทันที
【7】 ฝึกเล่า story แบบเน้นการใช้ verb ที่เล่าเนื้อเรื่องไปตามลำดับก่อนหลัง และใช้ tense ที่เหมาะสมในการเล่า
【8】 หานักพูดที่ชอบและดูว่าอะไรที่ทำให้เขาพูดได้อย่างมีพลัง
【9】ฝึกพูด Tongue twister คือ ประโยคทำให้ลิ้นพันกัน
【10】 ฝึกพูดแทรกหรือพูดขัดจังหวะอย่างสุภาพและได้ผล
【11】ฟังและอ่านตามบทกวีภาษาอังกฤษ (หรือเพลงแร็ป) เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับจังหวะ หรือ rhythm ของภาษาอังกฤษ
【12】เรียน paraphrase คือพูดโดยความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ถ้อยคำสำนวนอีกแบบหนึ่ง
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com