ศัพท์เลือกตั้ง อังกฤษ - ไทย

 election j

 ศัพท์เลือกตั้ง อังกฤษ - ไทย
 【1】 https://teen.mthai.com/education/157397.html
 【2】 https://tinyurl.com/y6cbtced
 【3】 https://www.ect.go.th/aped/ewt_dl_link.php?nid=294
 【4】 http://www.oxbridge.in.th/ielts-topics/ศัพท์การเลือกตั้ง
 【5】 http://lingolanguage.blogspot.com/2012/05/election-vocabulary.html   (คำแปลไทย อยู่ท้ายบรรทัด)