Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทดสอบไวยากรณ์อังกฤษ (grammar test) และวิธีหาคำอธิบายหลังทำ

     englisg test

        นี่เป็น grammar test 30 ข้อ

==> https://www.arealme.com/online-english-grammar-test/th/

        ผมทำแล้วก็รู้สึกว่าชุดนี้เข้าท่า คือไม่ง่ายไม่ยาก และมีหลายข้อไม่แน่ใจ อยากจะเน้นตามที่เว็บเขาขอ คือ ครั้งแรกให้ทำด้วยฝีมือตัวเองล้วน ๆ อย่าถามใคร จะได้รู้ว่าฝีมือเราจริง ๆ มันขนาดไหน
      บางข้อท่านจดโจทย์สั้น ๆ ไว้ก็ได้ครับ เพื่อเก็บไว้หาคำอธิบายภายหลัง
       ข้อสอบชุุดนี้ ผมเองแม้ทำได้เต็มแต่หลายข้อก็ทำไปโดยไม่รู้ เรียกว่าเดินหลงทางจนบรรลุถึงที่หมาย นี่ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่ เพราะทำไปโดยเดาหรือคุ้นตา เหมือนเดินทางถึงที่หมายแต่บอกทางคนอื่นไม่ได้
       entire

        จึงขอแนะว่า ท่านที่คล้ายกับผม เมื่อทำ grammar test (ชุดใดก็ตาม)เสร็จแล้ว ก็ลองนำข้อที่สงสัยคาใจ ไปหาเฉลยได้ที่หลายเว็บ ข้างล่างนี้ ประโยชน์ก็คือ ถ้าเจอข้อสอบลักษณะเดียวกันอีก จะได้แน่ใจว่าทำได้จริงไม่ใช่เดาถูก (หรือมั่วผิด)

  1. https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/ (พิมพ์คำค้นที่สงสัย)
  2. http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/The_Online_English_Grammar.pdf 
  3. https://tinyurl.com/y65b37q7 

       หรือถ้าระยะแรกนี้ ลำบากในการอ่านคำอธิบายจากเว็บฝรั่ง ก็เข้าไปที่กูเกิ้ล และพิมพ์คำถามเป็นภาษาไทยก็ได้ครับ

       ==> ยังมี grammar test อีกเยอะให้เลือกทำ ที่นี่ครับ
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com