Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

"สัจธรรมความเป็นจริงของมัน เป็นอยู่อย่างนั้น" - หลวงพ่อชา

bhavana

      วันนี้ ขณะที่รอพบหมอที่ รพ จุฬาภรณ์ ผมอ่านหนังสือธรรมะของหลวงพ่อชา เล่มนี้ "ภาวนาคือพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริง"
     และก็มีหน้าหนึ่งที่ประทับใจผมมาก เพราะเป็นคำสอนที่เหมาะกับผมมากที่เป็นคนป่วยครึ่งปกติ เมื่ออ่านซ้ำหลายเที่ยวก็ได้รู้สึกว่า นี่เป็นสัจจะคำสอนที่ซื่อ ๆ ตรงไปตรงมา แทงเข้าไปถึงหัวใจที่เปิด และช่วยให้คลายทุกข์ได้ ขอชวนให้ทุกท่านอ่าน อย่าอ่านเที่ยวเดียวนะครับ ต้องอ่านหลาย ๆ เที่ยวครับ อ่านแล้วซึ้งและช่วยจิตใจได้เยอะทีเดียว

แถม : ชีวิตคือการท้าทาย - ชยสาโรภิกขุ

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com