Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกให้เก่งอังกฤษเหมือนกินยาขม ไม่กินก็ไม่เก่ง

       How to Become Good at Writing in English - YouTube

       ทุกวันนี้ คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษให้เก่ง มีมากมายจริง ๆ และสามารถ Search ด้วยคำค้นง่าย ๆ เช่น

      ซึ่งคำแนะนำหลายอันก็ซ้ำซากแต่ได้ผล บางวิธีก็พึ่งเทคโนโลยี เช่น Apps ได้ แต่บางวิธีก็พึ่งไม่ได้ ต้องออกแรงฝึกด้วยตา (อ่าน,ดู), ฝึกด้วยหู(ฟัง), ฝึกด้วยปาก (พูด, ออกเสียง), ฝึกด้วยมือ (เขียน, คัด,ลอก,จด), และฝึกด้วยสมอง (คิด,เดา, ตีความ,อดทน,มีสมาธิ) ของตัวเอง ซึ่งสรุปก็คือ เมื่อรู้วิธีแล้วต้องทำ ถ้ารู้แล้วไม่ทำก็ = ไม่รู้
       ผมขอยกตัวอย่างสัก 1 คลิป


https://www.youtube.com/watch?v=raEXur7ToJY 
      คลิปนี้ชื่อว่า ทำยังไงถึงจะเขียนอังกฤษเก่ง (How to Become Good at Writing in English) ซึ่งมีคำถาม 3 ข้อที่คุณครู Alisha ตอบสั้น ๆ พอได้ใจความ (ซึ่งอันที่จริงตอบสั้น ๆ ก็พอเข้าใจ)
        ข้อ 1 

       How to improve my writing skills? ฝึกเขียนให้เก่งต้องทำยังไง ? เขาตอบว่า ถ้าไปอ่านเจออะไรที่ชอบใจก็ copy ประโยคพวกนั้นเลย เขียนด้วยลายมือของตัวเองลงในสมุดบันทึก ฝึกอย่างนี้เราไม่ต้อง copy ไปตลอดกาลหรอก คือเราชอบสไตล์การเขียนแบบนี้ พอฝึกไปเรื่อย ๆ เราก็จะมีสไตล์ของตัวเอง
       ข้อ 2

       How to write a good paragraph in English? ฝึกเขียนภาษาอังกฤษให้ได้เป็นย่อหน้า ๆ จะฝึกยังไง ? เขาตอบว่า เราต้องมี idea ก่อนว่า เราจะแชร์ topic อะไรกับคนอ่าน แล้วลงมือเขียนเรื่องนั้น ให้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Introduction, Body (ให้รายละเอียด) และ Conclusion (สรุปประเด็นของย่อหน้านั้น ๆ ที่ต้องการให้คนอ่านจำได้, และเพื่อโยงไปย่อหน้าถัดไป)
      ข้อ 3

      When I watch movies and TV, I find it difficult to understand. What should I do to understand anything I listen to ? ตอนดูหนังหรือทีวีไม่ค่อยเข้าใจ ทำยังไงถึงจะฟังได้เข้าใจทุกเรื่อง ? เขาตอบว่า หนังหรือทีวีเป็นเนื้อหาที่ยาก ทำหรับคนที่ยังเป็นผู้ฝึกเรียน ก็ให้เลือกเนื้อหา/ความเร็วที่ฟัง/ศัพท์ ที่ง่าย-ยาก พอเหมาะกับตนเอง เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ ก็จะสามารถขยับ level ได้สูงขึ้นเอง และคงจะค่อย ๆ ดูหนังหรือทีวีได้รู้เรื่องมากขึ้น อย่าใจร้อน
      ข้อ 4 (แถม)

        ประโยคนี้หมายถึงอะไร What does "where was I" mean? เขาตอบว่า อย่างเช่น เรากำลังนำเสนอ (present) งานหน้าห้อง ถ้าเราจะพูดว่า "ผม/ฉัน พูดถึงตรงไหนแล้วเนี่ย? " ก็พูดประโยคนี้แหละ Where was I ?
     สรุปก็คือ ต้องเอาจริง ฝึกจริง แค่รู้วิธีฝึกที่ถูกต้อง แต่ไม่ฝึก หรือฝึกเหยาะแหยะไม่เต็มที่ ก็คงอยู่ที่เดิม ซึ่งนี่ก็คล้ายกับ eBook ที่ดาวน์โหลดไว้เยอะแยะ คือมีแล้วไม่อ่าน ก็ = ไม่มี
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com