ประโยคภาษาอังกฤษ 4 ชนิด (อธิบายกระชับ สั้น อ่านง่าย เข้าใจและจำได้ทันที)

4-sentence-type
        เขาอธิบายแบบกระชับ สั้น อ่านง่าย เข้าใจและจำได้ทันที
       แต่ท่านลองตอบตัวเองก่อนก็ดีครับ ว่าประโยคแต่ละชนิด มีลักษณะรูปร่างยังไง แล้วจึงค่อยอ่านที่เขาอธิบาย

== > https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ/
== > https://tinyurl.com/y9m26apn