Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ปีนถึงแน่ ๆ แม้จะเป็น The Great Hill

The Great Hill
       คลิปนี้เป็นการ์ตูนแบบเด็ก ๆ ที่ให้กำลังใจผู้คนในการพยายามทำงานที่ยากไม่ยอมหยุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด
       เปรียบเหมือนการเดินขึ้นเนินเขาที่ยิ่งใหญ่ หรือ The Great Hill แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนปืนเขาที่ช้ามาก เพราะมีแต่คนเดินแซงขึ้นไป แต่เขาก็ไม่เคยท้อ เมื่อปีนไปเรื่อย ๆ ก็ได้เห็นว่า ในกลุ่มที่เดินขึ้นเนินเขานั้น มีทั้งคนที่ยอมหยุดไม่เดินต่อ คนที่แซงเขา และคนที่ยังเดินช้ากว่าเขาจนเขาสามารถแซงได้
       ในความรู้สึกของผมทั้งหมด นี้เป็นอุปมาที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนฝึกภาษาอังกฤษ อุปมานั้นแสนง่าย ขึ้นอยู้กับว่า เราจะอดทนและพยายามมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละครับ


https://www.youtube.com/watch?v=0BSAAaM9Gw8 
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com