Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่านดิก อังกฤษ-อังกฤษ กับเว็บ dict.bridgat.com/th/

       เว็บ e4thai.com ได้ รวบรวม ดิก อังกฤษ-ไทย & ไทย – อังกฤษ และ ดิก อังกฤษ – อังกฤษ ไว้ที่ลิงก์นี้

       ผมเคยชวนบ่อย ๆ ว่า ให้ท่านขยับศึกษาจากดิกไทย ไปใช้ดิกฝรั่งบ้าง เพราะดิกฝรั่งมีคุณลักษณะหลายอย่างดีกว่า-มากกว่า ดิกไทย
        วันนี้ผมไปเจอเว็บดิกนี้ โดยเมื่อเราพิมพ์คำศัพท์คำใดคำหนึ่งลงไป เขาจะแสดงทั้ง ความหมายเป็น " ภาษาอังกฤษการแปลไทย " และ " คำนิยามในภาษาอังกฤษ "

       อย่างเช่นคำว่า school ตามข้างล่างนี้

school  en


 school   th
      คือเขานำความหมายเป็นภาษาอังกฤษ กับ คำแปลภาษาไทย มาแสดงให้เราศึกษาเปรียบเทียบ " ข้อต่อข้อ " และ  "คำต่อคำ " เลยทีเดียว ซึ่งน่าจะช่วยคนที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านดิก อังกฤษ - อังกฤษ แต่เท่าที่ดูคำแปล ก็มีแปลผิด/เพี้ยนไปบ้าง อย่างเช่น คำว่า school ที่เป็น verb ในความหมายที่ [1] ภาษาอังกฤษ ให้ความหมายว่า " v. 1. to educate a child " แต่ภาษาไทย ให้คำแปลว่า " v. 1.รู้เด็ก" ควรแปลว่า " ให้การศึกษาแก่เด็ก "
      ดูไปแล้ว การแปลผิดเพี้ยนเช่นนี้ ก็มีให้เห็นบ่อย ๆ แต่หลายคำก็แปลไม่ผิด
      ความเห็นและคำแนะนำของผมก็คือ
      [1] ทุกท่านสามารถใช้เว็บนี้ ฝึกการใช้ดิก อังกฤษ - อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี แนะให้ฝึกกับคำศัทำ์ที่ท่านรู้จักก่อน แล้วค่อยขยับไแหาคำทีท่านไม่คุ้นเคย ลืมไปแล้ว หรือยังไม่รู้จัก
     [2] คุณครูสามารถมอบหมายคำศัพท์ให้นักเรียน/นักศึกษา ไปทำเป็นการบ้าน โดยให้บอกว่า คำใดที่แปลผิด หรือควรปรับปรุงการแปล

       [3] ขอให้สังเกตว่า คำหมายภาษาอังกฤษนั้น แต่ละข้อ ๆ ถ้ามีหลายความหมาย เขาจะแยกความหมายที่ใกล้เคียงกัน โดยแสดงเครื่องหมาย  ; หรือ  , แต่พอแปลเป็นภาษาไทย เขาตัดเครื่องหมาย   ; หรือ  ,  ออกไปเลย  เราก็ต้องดูตรงนี้ด้วย ตอนอ่านคำแปลไทยจะได้ไม่งง
    พิพัฒน์
    www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com