ฝึกฟังภาษาอังกฤษผ่านคลิป นิทานอีสป

aesop
บางเรื่องฟังง่าย โดยเฉพาะเรื่องที่เรารู้จักเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว แต่บางเรื่องก็ต้องตั้งใจฟังหน่อย
บางคลิปอาจจะมีปุ่ม CC ให้คลิกอ่าน Subtitles ภาษาอังกฤษพร้อมฟัง
ถ้าต้องการอ่าน Subtitles ตัวโต ๆ ก็คลิก Full Screen (เต็มจอ) ที่ขอบจอล่างขวามือ
นิทานอีสป (ไทย - อังกฤษ )
https://goo.gl/TzmsD3 
บรรยายภาษาไทย, Subtitles เป็นภาษาอังกฤษ
https://goo.gl/zNNkjh 
Aesop's Fables นิทานอีสป ร้อย ๆ เรื่อง (อังกฤษ)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQiKLJnked46p1c8ZyY6NGlebzcCg2Ro4 
Aesops fables vocabulary (เน้นศัพท์ ยากหน่อย)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLioljT_k4qvu03uS6vX0SJi9isd5T8jKR 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV3Gd8vEgOrgWgkx96uifglmkm8Qa9LL6 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV3Gd8vEgOrjwNozO76QH0BR32vDy_hId 
แถม :
YouTube English is Fun ดีหลายเรื่อง
https://www.youtube.com/channel/UCHh5i83CFCk8DZyeEEIfZdA 
English Singsing เรื่องเบา ๆ
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA