Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ผู้มีความเพียรเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จ(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

sim

 

ผู้มีความเพียรเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จ(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
http://www.e4thai.com/e4e/images/try.pdf
      ผมอ่านคำสอนของหลวงปู่สิมท่อนนี้แล้ว ก็อดคิดไม่ได้ว่า หลายท่านที่มีชีวิตแบบเมือง อาจจะรู้สึกว่า คำสอนของ "พระป่า " หลายรูปนี่ มักจะสอนให้ภาวนา แบบเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ เท่านั้นหรือ ? แต่คนที่ยุ่งหรือวุ่นวายกับการทำมาหากินทุกวัน ทั้งวัน จะเอาเวลาที่ไหนไปเดินไปนั่งอย่างที่พระท่านสอน ?
      ความเห็นของผมมี 2 ข้อ คือ (1) ถ้าแบ่งเวลาจริง ๆ ก็สามารถหาเวลาศึกษาธรรมะที่ " ชอบใจ " ของพระสุปฏิบัติองค์ที่ท่านศรัทธาได้ และ (2) และถ้าเอาจริงก็สามารถนำธรรมะนั้น มาปฏิบัติในชีวิตการทำงานได้

ผู้มีความเพียรเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จ(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com