100 ภาษาอังกฤษ วลีที่มาพร้อมกับเสียงอ่าน

100 ภาษาอังกฤษ วลีที่มาพร้อมกับเสียงอ่าน
สังเกตคำหรือวลีที่มีหลายพยางค์ว่า stress พยางค์ใด และะก็ฝึกออกเสียงตามให้เหมือน
http://th.nemoapps.com/phrasebooks/english