2 คลิป ฝึกฟัง-พูด วลี - ประโยค พื้นฐาน

       2 คลิปนี้ ท่านจะได้ยินวลีหรือประโยคเป็นภาษาไทย และตามด้วยภาษาอังกฤษ ขอแนะว่า เมื่อท่านได้ยินภาษาไทย ให้พยายามนึกก่อนว่า ภาษาอังกฤษควรพูดว่าอย่างไร และก็ฝึกพูดตามที่คลิปเฉลย แต่ว่าเราอาจจะพูดต่างจากที่คลิปเฉลยก็ได้ เพราะมันพูดได้หลายแบบ
【1】 เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน


https://www.youtube.com/watch?v=dANIeiz_3rA 
【2】 600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ

https://www.youtube.com/watch?v=TfXHrAfVEQo