Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึก reading skill กับการอ่านบทความพรรคการเมืองไทย

List of political parties in Thailand - Wikipedia

ฝึก reading skill กับการอ่านบทความพรรคการเมืองไทย เป็นภาษาอังกฤษ
ที่หน้า Wikipedia ลิงก์นี้
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Thailand 
       รวบรวมบทความเกี่ยวกับพรรคการเมืองไทย สั้นบ้าง ยาวบ้าง ทั้งพรรคร่วมรัฐบาล, พรรคฝ่ายค้าน, พรรคที่ไม๋มี สส. , พรรคที่ถูกยุบถูกห้าม แต่ละบทความแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ เมื่อคลิกชื่อพรรคที่ต้องการศึกษาและมองไปที่คอลัมน์ซ้ายมือ ใต้คำว่า Languages ถ้ามีคำว่า " ไทย " ก็แสดงว่า เรื่องเดียวกันนี้มีเขียนเป็นภาษาไทยด้วย
       ในการฝึกอ่านแต่ละบทความนั้น ถ้าท่านเหนื่อยหรือรู้สึกว่าหนัก ก็เลือกอ่านสัก 2 ย่อหน้าแรก หรืออ่านเฉพาะหัวข้อย่อยที่สนใจก็ได้
      ผมขอแนะนำเลยไปถึงการอ่านตำราวิชาการภาษาอังกฤษที่เราสนใจแต่เรารู้สึกว่ายาก ถ้าอ่านให้จบเล่มไม่ไหว ก็อ่านแค่ชื่อเรื่อง, คำนำ, สารบัญ, บทนำ บทสรุป (บทสุดท้าย) และเลือกอ่านเพียง 1 บทที่เราสนใจเป็นพิเศษ ถ้าทำได้เพียงแค่นี้ก็เยี่ยมแล้วครับ  และนี่คือก้าวแรกที่งดงามที่เราควรฝึกก้าว
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com