รวม 100 ชื่ออาหารไทยในภาษาอังกฤษ

32

รวม 100 ชื่ออาหารไทยในภาษาอังกฤษ
https://www.scholarship.in.th/100-english-menu/ 
https://pantip.com/topic/38149613 
และอีกหลายลิงก์ที่นี่
https://goo.gl/s7nhKW