109 บทเรียน ที่ lingohut.com

car
ที่เว็บนี้ → https://www.lingohut.com/th/siteMap/ 
มีให้เรียนภาษาต่าง ๆ เป็นสิบ ๆ ภาษา โดยมีทั้งหมด 109 บทเรียน แต่ละบทเรียนมีคำศัพท์, วลี, ประโยค ให้ดู-อ่าน-ฟัง-ฝึกออกเสียง/พูดตาม พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย
เรียนภาษาอังกฤษhttps://www.lingohut.com/th/l1/เรียนภาษาอังกฤ 
เมื่อคลิกหัวข้อแล้ว และ คลิก► ที่จอด้านบน, เว็บก็จะออกเสียงให้ท่านทีละคำ/ประโยค ไปเรื่อย ๆ จนจบ,
แต่ท่านสามารถคลิกให้ pause ก่อน , และคลิก ► ที่ประโยคข้างล่างที่ท่านสนใจจะศึกษา
เรียนภาษาไทยhttps://www.lingohut.com/en/l73/learn-thai