Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่านข่าว Bangkok Post วันละ 1 ประโยค

       ฝึกอ่านข่าว Bangkok Post วันละ 1 ประโยค
https://www.bangkokpost.com/news 
 ตามภาพข้างล่างนี้ ให้คลิกปุ่มลิงก์ ที่สนใจจะอ่าน ที่ 2 แถวด้านบนของเว็บ

Bangkok Post
       โดยทั่วไปแต่ละข่าว ถัดจาก headline ก็จะเป็นย่อหน้าแรกของข่าวซึ่งสรุปเนื้อข่าวทั้งข่าว ซึ่งมักเขียนจบในประโยคเดียว (บางข่าวเขียนไม่จบ ก็ให้ท่านกดลูกล้อของเมาส์เพื่อเปิด tab ใหม่ และอ่านประโยคนั้นต่อจนจบ)
      การฝึกอ่านข่าวสั้นๆ เช่นนี้เป็นวิธีเริ่มฝึกที่ไม่เหนื่อยเกินไป เมื่ออ่านจบ 1 ข่าวเราก็จะภูมิใจว่า "เราอ่านจบ" ทำให้เกิดกำลังใจในการฝึก และใน 1 ข่าวที่ฝึกนี้ เราก็ฝึกให้มันสมบูรณ์เลย คือ เดาศัพท์ (เปิดดิก) และตีความ และฝึกอ่านออกเสียงด้วยก็ยิ่งดี คือให้ทั้ง เข้าใจ-อ่านออก-ออกเสียงได้
       ถ้าต้องการติดตั้ง add-on Longman dictionary เพื่อเปิดดิกดูคำแปลไทยได้ทันที ก็ไปที่นี่ (ใช้กับเบราว์เซอร์ Chrome) https://goo.gl/MzKqbj  

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com