Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อีก 1 นิสัย ที่ผมอยากเสนอให้คนที่ฟิตภาษาอังกฤษมีกันทุกคน

       ในเว็บไทย ไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าว หรือเว็บอื่น ๆ ที่ชอบหาเรื่องเบา ๆ แปลก ๆ สนุก มาลง เขามักจะหาเรื่องพวกนั้นจากเว็บต่างประเทศ และแปลหรือสรุปเป็นภาษาไทยให้คนไทยอ่าน เมื่ออ่านแล้วผมขอเสนอว่า ท่านลองไป Search หาเรื่องนั้นในเว็บภาษาอังกฤษที่เป็นต้นเรื่อง วิธีนี้เป็นการฝึกอ่านภาษาอังกฤษที่ง่ายและสนุกครับ
     ยกตัวอย่างข่าวนี้ " พนักงานสวนญี่ปุ่น ไม่กล้าเก็บเงินคนต่างชาติ เหตุไม่คล่องอังกฤษ สูญเงิน 25 ล้านเยน "
จากเว็บไทย
https://www.sanook.com/news/7559934/ 
จากเว็บภาษาอังกฤษ
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-46030622  

foreigner

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com