นิทานไทย | Thai Fairy Tales

♣ นิทานพวกนี้เป็นนิทานเด็ก ๆ เล่าเป็นภาษาไทย แต่ส่วนใหญ่มีคำแปลเป็น subtitles ภาษาอังกฤษด้วย

♠ ท่านจะฟังภาษาไทยอย่างเดียว (ดูกับลูก ๆ หลาน ๆ ) หรือจะอ่าน subtitles เพื่อฝึกภาษาอังกฤษด้วย ก็เชิญได้ตามอัธยาศัยครับ
https://goo.gl/FYKHnr 
https://goo.gl/BsUkJg 
https://goo.gl/rujy9f  

Thai tales