Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การฝึกออกเสียง ให้สังเกตทั้งเรื่อง stress และ การออกเสียงท้ายคำ

100 words

     ♥ การฝึกออกเสียง ให้สังเกต 2 เรื่อง คือ 【1】 การ stress และ【2】การออกเสียงท้ายคำ
     ♣ ทุกวันนี้มีเว็บมากมายที่คัดเลือกกลุ่มคำสำคัญมาให้เราศึกษา โดยบอกว่า นี่เป็นศัพท์ที่เจอบ่อย-ใช้บ่อย ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ และเขาก็มักให้มา 3 อย่าง คือ 【1】ความหมายภาษาอังกฤษ หรือคำแปลภาษาไทย 【2】ประโยคตัวอย่าง 【3】เสียงอ่านคำศัพท์
    ♣ เรื่องเสียงอ่านนี่นะครับ ผมเห็นเขาพูดมากเรื่อง stress คือถ้ามีหลายพยางค์ จะมีอยู่พยางค์หนึ่งที่ลงเสียงหนักเป็นพิเศษหรือ stress แต่ผมไม่ค่อยเจอบ่อยนักที่ให้เราระวังเรื่องการออกเสียงเบา ๆท้ายคำ เช่น (ลองคลิกฟังเสียง และฝึกออกเสียงตาม นะครับ)
➊ cabbage → https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cabbage 
➋ climb (ออกเสียง m, ไม่ใช่ b → https://goo.gl/BZ4LUP 
➌ stop → https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stop 
➍ ask → https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ask 
➎ knowledge → https://goo.gl/1EXrfv 
     ♦ ผมนำ 3 คลิปข้างล่างนี้มาให้ท่านดูเป็นตัวอย่าง แต่เอาเป็นว่า ถ้าท่านไปเจอที่อื่นซึ่งเขาสอนเรื่องการออกเสียงหรือการพูด ก็ให้สังเกตทั้ง 2 เรื่องนี้ , ไม่ใช่เรื่อง stress เรื่องเดียว
https://www.youtube.com/user/ShawEducation/search?query=allintitle%3A100+words  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com