Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังศัพท์ 1,800 คำสำหรับท่านที่เตรียมตัวสอบ TOEFL

Sadlier Oxford    Vocabulary

สวัสดีครับ

ที่ลิงค์นี้  https://www.sadlier-oxford.com/vocabulary/levels_a2h.cfm?sp=student

มีคำศัพท์ 6 Level   

Level  ละ 15 Unit

Unit  ละ 20 คำ

รวมทั้งสิ้น 6 X 15 X 20 =  1,800 คำ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

Level A: iWordsTM Audio  [ง่ายสุด]

Level B: iWordsTM Audio

Level C: iWordsTM Audio

Level D: iWordsTM Audio

Level E: iWordsTM Audio

Level F: iWordsTM Audio,  [ยากสุด]

          เมื่อท่านคลิกเข้าไปในแต่ละ Level แล้ว ตอนจะฝึกฟัง ให้คลิกขวาที่ลิงค์ และคลิกซ้าย Open link in new tab

ที่ตัวลิงค์แบบนี้: Unit 1 (download complete Unit 1 mp3)      เพื่อที่ท่านจะได้ฟังเสียงพร้อมกับดูศัพท์ไปด้วยทีละตัว

          เสียง mp3 ที่ท่านได้ยิน จะอธิบายความหมาย, การออกเสียงคำศัพท์, และประโยคตัวอย่างที่ใช้คำศัพท์

ที่เว็บนี้เขาบอกว่า เป็นศัพท์ที่นักเรียนมัธยมฝรั่งใช้เรียน

          แต่ตามความเห็นของผม ศัพท์ชุดนี้อาจจะยากสำหรับนักเรียนไทย แต่น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้

1.ถ้าท่านรู้ศัพท์พวกนี้ก็จะช่วยให้อ่านหนังสือพิมพ์, หนังสือ, หรือบทความภาษาอังกฤษ สะดวกขึ้น

2.สำหรับท่านที่จะเตรียมตัวสอบ TOEFL ศัพท์พวกนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านแน่ ๆ ครับ

การดาวน์โหลดไฟล์ mp3

 ให้คลิกขวาที่  Unit XX (download complete Unit XX mp3)  และคลิกซ้าย Save link as….

 พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com