มาเรียนการถามคำถามที่แตกต่างไปจาก Where are you from?

Where are you from 02

มาเรียนการถามคำถามที่แตกต่างไปจาก Where are you from?
https://goo.gl/N1cvuU