Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดภาษาอังกฤษโดย ฟัง→ พูด, ฟัง → พูด 2 เที่ยว

        partner

       เท่าที่ผมสังเกตการสอนของโรงเรียนสอนพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งใน 1 ชั้นมีผู้เรียนหลายคน เทคนิคที่ครูใช้ก็มักหนีไม่พ้น

  • ถามให้ทั้งชั้นตอบ
  • ถามให้ผู้เรียนตอบเดี่ยว ๆ
  • ให้ผู้เรียนจับคู่และพูดคุยตามหัวข้อที่มอบหมาย
  • ให้กลุ่มผู้เรียนเสนอตัวแทนพูดนำเสนอที่หน้าชั้น
  • ฯลฯ

       ถ้าท่านเองเคยไปเข้าเรียนก็จะเห็นชัดด้วยตัวเองว่า ถ้าคนไหนไม่กระตือรือร้นที่จะฝึกพูด ต่อให้เรียนหลาย ๆ คอร์สก็ยากที่จะพัฒนาให้พูดคล่องพูดเก่ง เพราะครูเขาทำได้อย่างมากก็แค่สอน เขาไม่มีแรงจ้ำจี้จ้ำไชหรือบังคับให้ใครเปล่งเสียงหรอก ยิ่งถ้าใครไม่ทำการบ้านของเมื่อวานเพื่อเตรียมพูดในวันนี้ ครูเก่งขนาดไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้ ยิ่งถ้าเป็นครูฝรั่งที่พูดไทยได้ ซึ่งใจอ่อนยอมอธิบายเป็นภาษาไทยบ่อย ๆ นักเรียนก็ happy มีความสุขเพราะฟังรู้เรื่อง แต่ผลการเรียนอาจจะไม่ได้เรื่องเพราะไม่ได้เตรียมหรือฝึกพูดให้มากพอ หรือบางคนอาจจะไม่กล้าพูดเพราะอายรู้สึกว่าคนอื่นในห้องพูดเก่งกันทั้งนั้น เราแย่กว่าเพื่อน ถ้าอย่างนี้ถึงเสียเงิน-เสียเวลาไปเรียนก็ไม่คุ้มค่า
       ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกว่า อย่าไปดูแคลนการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคลิป เพราะแม้ว่าเราจะไม่มี partner ตัวเป็น ๆ เห็นหน้ากัน แต่เสียงที่เราได้ยินนั่นแหละครับคือ partner และถ้าเราเอาจริงเอาจังกับการฝึกกับ partner หน้าจอแบบนี้  ยินดีฝึกพูดแม้ไม่สนุก โอกาสประสบความสำเร็จในการพูดภาษาอังกฤษมีแน่ ๆ ไม่แพ้การฝึกกับ partner ตัวเป็น ๆ .... ผมยืนยันครับ
       14 คลิปข้างล่างนี้ สามารถเป็น partner ช่วยท่านฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ ตาม pattern 4 ข้อข้างล่างนี้

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

[1] มีเสียงประโยคสนทนาให้ฟัง พร้อมข้อความให้อ่านบนจอ - งานของเราคือ ฟัง, สังเกตการ stress คำ, เสียงขึ้น-ลง ในประโยค, เสียงท้ายคำ เช่น -d, -ed. -s, -es

[2] มีเสียงคำสั่ง "Now you say it." พร้อมข้อความให้อ่านบนจอ - งานของเราคือ พูดออกมาตามที่ได้ยิน 

[3] มีเสียงคำสั่ง "Listen again.พร้อมข้อความให้อ่านบนจอ - งานของเราคือ ฟัง  ทำเหมือน ข้อ [1]

[4] มีเสียงคำสั่ง "Repeat one more time.พร้อมข้อความให้อ่านบนจอ - งานของเราคือ พูด  ทำเหมือน ข้อ [2]

     สรุปง่าย ๆ ก็คือ ฟัง→ พูด, ฟัง → พูด 2 เที่ยว แต่เวลาที่ฟัง เราจะฝึกพูดออกไปด้วยก็ได้

English Conversation Lessons 1
English Conversation Lessons 2

English Conversation Lessons 3

English Conversation Lessons 4

English Conversation Lessons 5

English Conversation Lessons 6

English Conversation Lessons 7

English Conversation Lessons 8

English Conversation Lessons 9

English Conversation Lessons 10

English Conversation Lessons 11

English Conversation Lessons 12

English Conversation Lessons 13

English Conversation Lessons 14

 ฝึกเพิ่มเติม

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com