Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ถาม-ตอบ

..........23:-มีคำกริยาไหนบ้างค่ะ ที่เปลี่ยนจาก อดีต ปัจจุบัน อนาคต และตัวไหนไม่เปลียนบ้างค่ะ ถ้าไม่เปลี่ยน ควรเติม ed ทุกครั้งรึเปล่าเมื่อเรากล่าวอดีตมาแล้วนะค่ะ

 

กริยาที่เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นอดีต หรือใช้รูปเดิมทั้งช่อง 1-2-3 มีหลายคำ เช่นที่ลิงค์นี้

กริยา 3 ช่อง หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs) - Thaiall.com

 

โดยหลักทั่วไป กริยา เมื่อเป็นอดีต ต้องเติม -ed 

 

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com